I Ogólnopolskie Sympozjum ECOSERV 2010 PDF Drukuj Email

PIERWSZA EDYCJA SYMPOZJUM ECOSERV2010

Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych

 

W dniu 16 czerwca 2010 r. na  Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum pt. „Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych”. Jego celem była integracja działań przyrodników i ekonomistów w dziedzinie badań nad oceną i wyceną funkcji, struktur i procesów mających miejsce w ekosystemach.

Z udziałem ponad 80-ciu uczestników dokonano przeglądu dotychczasowego dorobku polskich ośrodków badawczych wykorzystujących to nowe podejście badawcze i aplikacyjne. W ramach sesji plenarnej oraz czterech sesji specjalistycznych przedstawionych zostało siedemnaście referatów dotyczących w sposób bezpośredni problemu świadczeń ekosystemów oraz ich wyceny. Oprócz wybitnych przedstawicieli nauk ekonomicznych i przyrodniczych, w Sympozjum udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W trakcie dyskusji końcowej podkreślono atrakcyjność nowego podejścia badawczego i szansę dla ośrodków badawczych w Polsce na włączenie się w nurt badań światowych dotyczących świadczeń ekosystemów.

Istotnym sukcesem sympozjum było zaprezentowanie 37 numeru renomowanego czasopisma „Ekonomia i Środowisko”, który zawiera przegląd dotychczasowego dorobku w zakresie badań nad świadczeniami ekosystemów w naszym kraju.

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ - pokaż

 

 

Poniżej zamieszczono prezentacje, które zostały przedstawione podczas Sympozjum:

 

Balcerowicz K., Kryk B. - „Ekosystemy a rozwój społeczno-gospodarczy w opinii władz samorządów gmin nadmorskich”

Cichoń M. - „Propozycja wyceny usług świadczonych przez ekosystemy stref brzegowych jezior w celu określenia możliwości rozwoju turystyki na obszarze Pomorza Środkowego”

Czarnecki A. - „Świadczenia ekosystemów w gospodarce”

Famielec J. - „Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego”

Gruda M., Derkowski R. - „Skutki ekonomiczne wdrażania usług rolno-środowiskowych w rolnictwie w latach 2004-2007”

Haczek B. - „Zagadnienie usług ekosystemowych w ramach konwencji o różnorodności biologicznej”

Ilnicki P., Górecki K., Lewandowski P. - „Możliwości wyceny jakości ekosystemów rzecznych przy pomocy monitoringu hydromorfologicznego”

Kronenberg J. - „Koszty alternatywne wydobycia złota w kopalni Kumtor w Kirgistanie”

Kulczyk S. - „Walory turystyczne a świadczenia  wykorzystania koncepcji świadczeń ekosystemowych w badaniach nad turystyką”

Lupa P. - „Kompostowanie odpadów komunalnych w świetle koncepcji świadczeń ekosystemów”

Łowicki D. - „Wartość krajobrazu w świetle cen terenów pod zabudowę”

Mizgajski A. - „Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne”

Panasiuk D. - „Wartość środowiska w analizach kosztów i korzyści zbiorników wodnych w Polsce”

Solon J. - „Świadczenia ekosystemowe  w ujęciu ekologiczno-krajobrazowym”

Stępniewska M. - „Wycena świadczeń ekosystemów jako instrument programowania gospodarki ściekowej”

 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 434216
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!