Tematyka oferowana PDF Drukuj Email
czwartek, 15 marca 2012 11:23PROPONOWANA PROBLEMATYKA PRAC MAGISTERSKICH
PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE GEOGRAFII KOMPLEKSOWEJ


Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski


Grupy problemowe:

Zarządzanie środowiskiem na różnych poziomach administracji


Zastosowanie koncepcji świadczeń geoekosystemów do oceny i wyceny korzyści z funkcjonowania układów przyrodniczych

Podejście sektorowe do ochrony środowiska – ocena oddziaływania na środowisko różnych form działalności człowieka (przemysł, rolnictwo, transport, mieszkalnictwo, rekreacja)


Problemy ochrony poszczególnych komponentów środowiska w skali lokalnej i regionalnej - ochrona powierzchni ziemi, wód, powietrza i przed hałasem w ujęciu: siły sprawcze - presja - stan - oddziaływania - reakcja


Problemy ocen oddziaływania na środowisko – zagadnienie prognozowania oddziaływania planowanych przedsięwzięć i skutków realizacji dokumentów programowych


Gospodarka odpadami – problemy gospodarki różnymi strumieniami odpadów w skali lokalnej i regionalnej


Kształtowanie i zarządzanie zieloną infrastrukturą na terenach zurbanizowanych


Prof. dr hab. Janina Borysiak


Problematyka prac magisterskich:

Diagnoza uwarunkowań biotycznych, pokrycia i użytkowania terenu, a także antropogenicznych zagrożeń bioróżnorodności - na potrzeby zrównoważonego zarządzania: przestrzenią zurbanizowaną, obszarami rolniczymi oraz terenami o niskim stopniu degradacji. Nabycie umiejętności wykonywania opracowań ekofizjograficznych i różnego typu dokumentacji planistycznych, w części dotyczącej szaty roślinnej.

Wszystkie prace są oparte na badaniach terenowych prowadzonych przez magistranta, przy udziale promotora. Koszty wyjazdów terenowych pokrywa student ze środków własnych. Obligatoryjnie wymagany kontakt osobisty z promotorem, przed wpisaniem się w systemie USOS na seminarium magisterskie.

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 czerwca 2015 06:38
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 434209
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!