Prace magisterskie - prof. dr hab. Leon Kozacki - 2003 PDF Drukuj Email
czwartek, 10 września 2009 23:56

Adaszyńska Iwona, 2003: Składowisko odpadów poflotacyjnych Żelazny Most w środowisku przyrodniczym okolic Rudnej.

Artyszuk Aleksiej, 2003: Analiza funkcjonalno-przestrzenna obiektów handlowych Auchan-Komorniki, Centrum Górczyńskie i TTW w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Bar Sławomir, 2003: Stan środowiska przyrodniczego poligonu wojskowego "Biedrusko".

Bąkowska Beata, 2003: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Koła w aspekcie ochrony środowiska.

Biadasz Karol, 2003: Zmiany w strukt. użytk. gruntów w PPK na obsz. rynny Skorzęcińsko-Pakoskiej.

Borkowski Grzegorz, 2003: Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 14001 na przykładzie Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A.

Budny Michał, 2003: Poznańska Energetyka Cieplna S.A. jako czynnik kształtujący środowisko przyrodnicze Aglomeracji Miejskiej Poznania.

Chiciak-Bromber Monika, 2003: Gospodarka odpadami w gminie Oborniki.

Chwirot Małgorzata, 2003: Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej miasta Poznania na przykładzie Strzeszyna w latach 1975-2003.

Czechowski Jakub, 2003: Funkcjonowanie systemu ISO 14001 w Zakładach JanikowoSoda S.A.

Derewicz Magdalena, 2003: Zaprzestanie funkcjonowania obiektów antropogenicznych jako element kształtowania środowiska przyrodniczego Poznania (na wybranych przykładach).

Dobkowicz Anita, 2003: Walory przyrodnicze północno-wschodniej części Puszczy Noteckiej.

Dybciak Marta, 2003: Lokalizacja i opis dzikich wysypisk śmieci w gminie Sianów.

Eicke Marcin, 2003: Funkcjonowanie PK w strefie podmiej. np PK: Promno i Bielańsko-Tynieckiego.

Figlarz Michał, 2003: Gospodarka odpadami w powiecie międzychodzkim.

Gładysz Ewa, 2003: Oddziaływanie (...) Zakłady Kujawy w Bielawach na środowisko przyrodnicze.

Grzesik Katarzyna, 2003: Użytkowanie terenu wschodniej części strefy podmiejskiej miasta Poznania.

Gulińska Jadwiga, 2003: Antropopresja na obszarze środkowego Spitsbergenu.

Hajkowski Szymon, 2003: Strategia zarządzania środowiskiem ? czystsza produkcja na przykładzie fabryki wodomierzy POWOGAZ S.A. w Poznaniu.

Jankowska Aneta, 2003: Gospodarka wodno-ściekowa jako element kształtowania środowiska przyrodnicz ego miasta i gminy Trzemeszno.

Jarmużek Ryszard, 2003: Zmiany użytkowania terenu gminy Suchy Las.

Kaczmarczyk Magdalena, 2003: Zanieczyszczenie odpadami rzeki Drawy (dwa przykładowe odcinki).

Kaczmarek Marcin, 2003: Sobocko-pawłowicki obszar chronionego krajobrazu.

Kaczmarzyk Krzysztof, 2003: Wpływ modernizacji odcinka drogi krajowej nr 12 przechodzącej przez miasto Leszno na środowisko przyrodnicze.

Kaczor Beata, 2003: Śródleśne i śródleśne oczka wodne w krajobrazie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Kaminiarz Izabela, 2003: Nieczynne linie kolejowe w środowisku przyrodniczym okolic Zbąszynia.

Kasperska Natalia, 2003: Funkcjonowanie w środowisku przyrodniczym nieczynnych gospodarstw rolnych (na przykładzie okolic Kołobrzegu).

Kempińska Magdalena, 2003: Siedliska marginalne okolic Brodnicy.

Kolanko Krzysztof, 2003: Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego a funkcjonowanie środowiska na przykładzie strefy podmiejskiej Obornik.

Kozłowska Emilia, 2003: Przykłady zaprzestanej antropopresji na terenie Sulmierzyc i okolicy.

Lorkowski Piotr, 2003: CZG-12 jako przykład kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Nowak Anna, 2003: Możliwość poszerzenia Barlinecko-gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

Nowak Maciej, 2003: Przeobrażenia krajobrazu pod wpływem antropogenicznej działalności człowieka na półwyspie Bretońskim.

Patalas Ilona, 2003: Zieleń miejska w krajobrazie miasta Krotoszyna.

Pelczyk Paulina, 2003: Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze WPN (na wybranych przykładach).

Przymuszała Rafał, 2003: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Murawana Goślina.

Pussty Kamila, 2003: Zagrożenia środowiska przyrodniczego w dolinie Warty w okolicach Skwierzyny.

Pyrzewska Anna, 2003: Zaprzestanie funkcjonowania obiektów antropogenicznych jako element kształtowania środowiska przyrodniczego Krotoszyna (na wybranych przykładach).

Roguszka Zbigniew, 2003: Zmiany użytkowania ziemi na obszarze gminy Murowana Goślina.

Ryckowska Beata, 2003: Nieczynne obiekty przemysłowe w krajobrazie powiatu pilskiego.

Śliwa Maria, 2003: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Zbąszyń ? stan obecny i możliwe (...).

Wira Patrycja, 2003: Nieczynne linie kolejowe w środowisku przyrodniczym Wielkopolski Południowej.

Wiśniowski Łukasz, 2003: Park Cytadela (Wzgórze Winiarskie) w Poznaniu. Analiza funkcjonalna na tle (...).

Włodarczyk Marta, 2003: Eksploatacja Kruszyw jako objaw antropopresji w środowisku przyrodniczym ( ...).

Włudarz Ewelina, 2003: Gospodarka odpadami w powiecie strzelecko-drezdeneckim.

Poprawiony: czwartek, 09 listopada 2017 11:18
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 442955
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!