Prace magisterskie - prof. dr hab. Leon Kozacki - 1994 PDF Drukuj Email
piątek, 11 września 2009 00:05

Budny Andrzej, 1994: Ocena wpływu projektowanej eksploatacji złoża "Bilczew" na środowisko przyrodnicze.

Duszyńska Arleta, 1994: Degradacja terenów zielonych w poznańskiej dzielnicy Jeżyce.

Estkowska Urszula, 1994: Przemiany środowiska przyrodniczego w rejonie kopalni soli "Kłodawa" w Kłodawie.

Fabrycka Ewa, 1994: Analiza przyczyn postępującej degradacji jeziora Ełckiego.

Jędraszczyk Jerzy, 1994: Wpływ wybranych zakładów przemysłowych na degradację środowiska przyrodniczego miasta Kalisza.

Kolańczyk Sławosz, 1994: Parki dworskie jako element krajobrazu gminy Brodnica.

Królewicz Sławomir, 1994: Opracowanie dynamiczne zmian strefy brzegowej jeziora Gardno.

Legutko Edyta, 1994: Funkcjonowanie rezerwatów przyrody w systemie obszarów chronionych wobec istniejących zagrożeń (województwo zielonogórskie).

Małecka Jolanta, 1994: Zmiana funkcji gospodarczej gminy Kobylanka, a wpływ na środowisko przyrodnicze.

Mazur Zdzisław, 1994: Stan pomników przyrody i drzew pomnikowych w środowisku na tle środowiska miasta i gminy Chocianów.

Mączkowiak Dariusz, 1994: Poznański szybki tramwaj (PST) jako element środowiska antropogenicznego.

Okrzesik Magdalena, 1994: Tendencje zmian środowiska przyrodniczego okolic Międzychodu w kontekście dokonujących się przemian gospodarczych i społecznych.

Olejnik Krzysztof, 1994: Zmiany struktury użytkowania ziemi Mosiny w latach 1960-1993.

Podeszwa Sławomir, 1994: Przemysł rolno - spożywczy jako element antropopresji w środowisku okolic Witaszyc i Kotlina.

Raszka Eliza, 1994: Funkcjonowanie rezerwatów przyrody w systemie obszarów chronionych wobec istniejących zagrożeń (część wschodnia województwa poznańskiego).

Starkowska Alina, 1994: Zmiany użytkowania terenów północno-wschodniej strefy podmiejskiej Poznania w latach 1960-1990, jako przejaw antropogenicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Waśko Beata, 1994: Funkcjonowanie rezerwatów przyrody województwa poznańskiego w systemie obszarów chronionych wobec istniejących zagrożeń (część zachodnia).

Ziaja Jadwiga, 1994: Formy użytkowania terenu i ich przemiany w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego gminy Brzeźnica.

Poprawiony: czwartek, 09 listopada 2017 11:30
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 442952
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!