PDF Drukuj Email
niedziela, 15 listopada 2009 22:12


Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

pokój: 304

telefon: +48 61 8296229

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

godziny dyżurów: po uzgodnieniu w sekretariacie - pokój 303

 


WYKSZTAŁCENIE

•    Magister geografii, specjalność geografia fizyczna, 1975, Warunki przyrodnicze rozbudowy niektórych osad rozwojowych w województwie poznańskim

•    Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii fizycznej, 1982, Powiązania i uwarunkowania wybranych cech geokompleksów użytkowanych rolniczo na przykładowych obszarach młodoglacjalnych w Wielkopolsce

•    Doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii – geografii fizycznej – geografii historycznej – ekologii krajobrazu, 1990, Entwicklung von Agrarlandschaften im Mitteleuropaeischen Tiefland seit dem 19. Jahrhundert in energetischer Sicht. Beispiele aus dem Emsland und Wielkopolska

•    Tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, 2009


ZAJMOWANE STANOWISKA I PEŁNIONE FUNKCJE

•    w UAM

1975 - asystent-stażysta

1976  - asystent, a później starszy asystent

1982 – adiunkt

1990  - doktor habilitowany

1999 – stanowisko profesora nadzwyczajnego, kontraktowego

1999 – kierownik Centrum Edukacyjnego Zarządzania Środowiskiem

od 1999 - kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem

2000-2008 – kierownik Zakładu Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

2001 – stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

2003-2012 - Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2007-2011 - członek Rady Programowej Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze

od 2008 - kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej i kierownik Pracowni Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

2009 – uzyskanie tytułu naukowego profesora 

od 2011 - członek Rady Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

2012-2016 - Przewodniczący Komisji Programowej ds. kierunku studiów Geografia, specjalność KŚP

2015-2018 - koordynator z ramienia UAM projektu: "ESMERALDA - Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision making" w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020•    poza UAM

Od 2015 - European Research Council – Członek Consolidator Grants evaluation panel

Od 2014 - członek Editorial Board ECOSYSTEM SERVICES, Elsevier, Amsterdam

Od 2014 - przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Od 2013 - ekspert Ministerstwa Środowiska w zakresie mapowania i wyceny usług ekosystemowych w UE i krajach członkowskich

Od 2013 - członek Steering Group kontraktu Komisji Europejskiej: Mapping of Ecosystems and their Services in the EU and its MemberStates (MESEU)

2012-2016  - Członek Komitetu Zarządzającego z ramienia Polski w międzynarodowym projekcie TUD COST (European Cooperation in Science and Technology) Action TU1201: Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned, współprzewodniczący grupy roboczej Ekologia

Od 2012 - Wiceprzewodniczący Sądu Konkursowego Złoty Medal POLEKO

Od 2012 - Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki

Od 2011 - Członek Rady Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego - Centrum jest jednostką działającą na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska

Od 2011 - Członek Rady Naukowej Leibnitz-Institut für Ökologische Raumentwicklung, Dresden

Od 2011- Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN

2014-2016 - Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie; Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IOŚ

2011-2014 - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Poznańskiego PAN, 1999-2010 - Wiceprzewodniczący

2011-2014 - Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Środowiska Rolnego i Leśnego PAN, 2002-2010 - Wiceprzewodniczący

2009-2011 – Przewodniczący Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko

Od 2008 - Członek Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko

2007-2011 - Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem „Zmiany globalne geosfery i biosfery” przy Prezydium PAN

Od 2007 - Członek komitetu redakcyjnego wydawanego w Niemczech periodyku Hercynia

2006-2011 - Członek Rad Redakcyjnych Quaestiones Geographicae Seria A i Seria B

2005-2006 - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2004-2005 - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2002-2004 – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Poznaniu

2000-2004 - Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego

1993-1999 - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Od 1993 - Członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Oddziału Poznańskiego PAN

Od 1985 - Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Zarządzanie środowiskiem – Problemy sprawności zarządczej jednostek administracji w dziedzinie środowiska przyrodniczego i jego zasobów;

Teoria i zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów – kwantyfikacja, ocena, wycena

Prognozowanie oddziaływania na środowisko w dokumentach eksperckich związanych z oceną oddziaływania na środowisko;

Programowanie ochrony środowiska – konstruowanie i ewaluacja dokumentów programowych na różnych poziomach administracji;

Ekologia miasta i terenów zurbanizowanych – problematyka włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji , planowanie strategiczne rozwoju miast

Badania krajobrazowe - zagadnienie jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi

 


WYKAZ PUBLIKACJI

•    monografie i ich części

•    czasopisma - artykuły monograficzne i przeglądowe

•    najważniejsze inne publikacje

 


UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

•    1987–1992 - prace grupy geograficznej Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN -  ocena treści geograficznych o Polsce w podręcznikach zachodnioniemieckich, które były publikowane równolegle w niemieckiej i polskiej serii wydawniczej.

•    2001-2004 - amerykańsko-środkowoeuropejskiego projektu pt. Environmental management of rural landscape, którego głównym animatorem był Cornell University (Itaca, New York, USA)

•    2006-2007 - "Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w Europejskim Sektorze Arktyki i w Antarktyce"

•    18.10.2012-17.10.2016  - COST Action TU1201, międzynarodowy projekt TUD COST (European Cooperation in Science and Technology)    Action TU1201: Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned (Miejskie ogrody działkowe w miastach Europy – przyszłość, wyzwania i zdobyte doświadczenia)

•    01.04.2012 – 31.03.2014 r. Polsko-austriacki projekt pt. Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych – studium porównawcze Poznania i Salzburga.

 


 

Poprawiony: środa, 10 maja 2017 07:17
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 434220
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!