Publikacje 2013-2017 PDF Drukuj Email
czwartek, 10 września 2009 21:03

2017

Borysiak J. 2017. Dynamika roślinności na stałej powierzchni badawczej w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu [w:] M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, 31: 145-151.

Borysiak J. 2017. Mezotroficzny charakter roślinności jeziora Czarnego w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie) [w:] M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, 31: 153-158.

 

Borysiak J., Czyryca P. 2017. Bioróżnorodność roślinna zanikającego ramienicowego jeziora Gardno na Wolinie (Pomorze Zachodnie) [w:] A. Kostrzewski, M. Winowski. Geoekosystem Wybrzeży Morskich. Monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Poznań-Biała Góra: 101-107.

Borysiak J., Czyryca P., Kostrzewski A., Tylkowski J., Winowski M. 2017. Związek bioróżnorodności flory naczyniowej z morfodynamiką wybrzeża klifowego Wyspy Wolin. [w:] A. Kostrzewski, M. Winowski. Geoekosystem Wybrzeży Morskich. Monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Poznań-Biała Góra: 108-118.

Borysiak J., Mizgajski A., Speak A. 2017. Floral biodiversity of allotment gardens and its contribution to urban green infrastructure. Urban Ecosystems 20(2): 323-335

Zwierzchowska I., 2017 - Urban ecosystem services – assessment of potential at the different spatial scale: an example of Poznań. Ekonomia i Środowisko, nr 1(60), s. 207 - 225

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2017: Possibilities of using the concept of ecosystem services at the regional level in experts’ opinions. Ekonomia i Środowisko, 1(60), s. 81 - 91

Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2017. Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.025, in press


2016

Zepp H., Mizgajski A., Mess C., Zwierzchowska I., 2016: A Preliminary Assessment of Urban Ecosystem Services in Central European Urban areas. A Methodological Outline with Examples from Bochum (Germany) and Poznań (Poland). Berichte. Geographie und Landeskunde, 90, 1: 67 – 84

Najwer A., Borysiak J., Gudowicz J., Mazurek M., Zwoliński Z., 2016. Waloryzacja georóżnorodności i bioróżnorodności na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko. [w:] M. Nowak (red.). GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko - podręcznik dobrych praktyk. Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-3128-8

Kijowski A., Mania W., Stelmach J., Kijowska J., 2016. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami. Barometr Regionalny, 14 (2),s. 74 - 84

Ewertowski M., Kijowski A., Szuman I., Tomczyk A., Kasprzak L., 2016. Low-altitude remote sensing and GIS-based analysis of cropmarks: classification of past thermal-contraction-crack polygons in central western Poland. Geomorphology, ISSN: 0169-555X, s. 15

Stępniewska M., Abramowicz D., 2016. Social perception and the use of ecosystem services on municipal post-mining lands: an example of Szachty in Poznan. Ekonomia i Środowisko 4(59), s. 252-262

Lupa P., 2016. The use of data from the land and building register and soil and agricultural maps for quantification of provisioning agroecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(59), s. 65-75

Fagiewicz K., 2016. Przekształcenia struktury krajobrazowej obszarów odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. Przykład Konińsko - Tureckiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-130-9, s. 414

Borysiak J., Mizgajski A., 2016. Cultural services provided by urban allotment garden ecosystems. Ekonomia i Środowisko, 4(59), s. 292-306

Maes J., Zulian G., Thijssen M., Castell C., Baró F., Ferreira A.M., Melo J., Garrett C.P., David N., Alzetta C., Geneletti D.; Cortinovis C., Zwierzchowska I., Louro Alves F., Souto Cruz C., Blasi C., Alós Ortí M.M., Attorre F., Azzella M.M., Capotorti G., Copiz R., Fusaro L., Manes F., Marando F., Marchetti M., Mollo B., Salvatori E., Zavattero L., Zingari P.C., Giarratano M.C., Bianchi E., Dupr? E., Barton D., Stange E., Perez-Soba M., van Eupen M., Verweij P., de Vries A., Kruse H., Polce C., Cugny-Seguin M., Erhard M., Nicolau R., Fonseca A., Fritz M., Teller A. 2016. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Urban Ecosystems. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Borysiak J. 2016. Bioindykatory morfodynamicznych stref młodoglacjalnej doliny rzecznej  (dorzecze Dębnicy, Pomorze Zachodnie). [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (reds.). XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski: 69-70. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Borysiak J., Białkowski K., Jokiel D., 2016. Trendy zmian w użytkowaniu i pokryciu terenu  w młodoglacjalnych krajobrazach rolniczych, generowane działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (reds.). XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski: 71-73. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Borysiak J., Szpikowska G., Szpikowski J. 2016. Cechy tożsamości młodoglacjalnego krajobrazu rolniczego w warunkach uprawy organicznej (Pustkowie, Pomorze Zachodnie). [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska (reds.). Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 30: 136-139. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Drilling M., Giedych R., Poniży L., 2016. The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning. W: Bell, S. et al (red): Urban Allotment Gardens in Europe. Routledge. ISBN: 978-1-138-92109-2, 35-61.

Fagiewicz K., Brzęcka K., 2016. Ocena jakości rekultywacji gruntów pogórniczych w obszarze kopalni węgla brunatnego "Adamów". Przegląd Górniczy, 10, s. 24-32

Poniży L., Węglewska M., Rzańska K., 2016. Anthropogenic flows of matter and energy through allotment gardens as a reflection of management manner. W: Tappert, Simone and Drilling, Matthias (ed.): Growing in Cities. Interdisciplinary Perspectives on Urban Gardening. Conference Proceedings. Basel: University of Applied Sciences. pp.237-250, ISBN: 978-3-033-05757-9.

Erhard M., Teller A., Maes J, Meiner A., Berry P., Smith A., Eales R., Papadopoulou L., Bastrup-Birk1*, Eva Ivits B., Royo Gelabert E., Dige G., Petersen J-E., Reker J., Cugny-Seguin M., Kristensen P., Uhel R., Estreguil Ch., Fritz M., Murphy P., Banfield N., Ostermann O., Abdul Malak D., Marín A., Schröder Ch., Conde S., Garcia-Feced C., Evans D., Delbaere B., Naumann S., Davis M., Gerdes H., Graf A., Boon A., Stoker B., Mizgajski A., Santos MartinF., Jol A., Lükewille A., Werner B., Romao C., Desaulty D., Larsen F. W., Louwagie G., Zal N., Gawronska S., Christiansen T., 2016. MAPPING AND ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS AND THEIR SERVICES. MAPPING AND ASSESSING THE CONDITION OF EUROPE?S ECOSYSTEMS: PROGRESS AND CHALLENGES. European Union, S. 179

Kaluzna D., Mizgajski A., 2016. Community Gardens in Poland - Impulse, Assistance, Expansion. W: Tappert, Simone and Drilling, Matthias (ed.) (2016): Growing in Cities. Interdisciplinary Perspectives on Urban Gardening. Conference Proceedings. Basel: University of Applied Sciences. pp.106-118, ISBN: 978-3-033-05757-9

Łowicki D., Mizgajski A., 2016. Krajobraz kulturowy otwarty. W: Kaczmarek T. Mikuła Ł. (red.) KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ, ss. 115-118

Mizgajski A., Zwierzchowska I., 2016. Zielona infrastruktura. W: Kaczmarek T. Mikuła Ł. (red.) KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ, ss.51-58

Najwer A., Borysiak J., Gudowicz J., Mazurek M., Zwoliński Z., 2016. Geodiversity and biodiversity in the postglacial landscape (Dębnica river catchment, Poland). Quaestiones Geographicae 35(1), s. 5-28.

Stępniewska M., 2016. Doświadczenia z pierwszego roku wdrażania oceny usług geoekosystemów w ramach Zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego. [W:] Zintegrowany Monitoring środowisk przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski, Kostrzewski A. Szpikowski J., Domańska M. (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Storkowo: 37-41, ISBN  978-83-936530-0-4.

Stępniewska M., 2016. Ecosystem Service Mapping and Assessment as a Support for Policy and Decision Making, CLEAN ? Soil, Air, Water, Volume 44, Issue 10, Pages 1414?1422.

Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2016. Koncepcja zielonej infrastruktury i jej zastosowanie na terenach zurbanizowanych. [W:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań - problemy, metody, osiągnięcia, Mikuła Ł. (red.), Biblioteka aglomeracji poznańskiej, Poznań : 25-44.

Zwoliński Zb., Borysiak J., Najwer A., Gudowicz J., Mazurek M. GIS-based method for assessment of ecodiversity through geodiversity and biodiversity. Third European SCGIS Conference, Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, 11-12 October 2016, Sofia, Bulgaria.

 

2015

Borysiak J., 2015. Biodiversity of phytogenic aeolian landforms in the Gobi desert (China). Rocznik ŒŚwiętokrzyski, B, 36: 1-9.

Borysiak J. 2015. The benefits of organic farming to spontaneous flora biodiversity, West Pomerania, Poland. Acta Agrobotanica, 68(3): 217-232.

Borysiak J., Grześ M., Pulina M. , Szpikowska G. 2015: Hydrogeochemical and biogeochemical processes in Kaffi?yra river catchments (Spitsbergen, Norway). Questiones Geographicae 34(1): 111-124. DOI 10.1515/quageo-2015-0010, ISSN 0137?477X.

Choiński A., Kijowski A., 2015: Fotolimnologia. Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2885-1133 +CD

Fornal-Pieniak B., Łowicki D. 2015: Ocena struktury ekologicznej wybranych gmin wiejskich Kotliny Sandomierskiej w celu określenia rangi parków w krajobrazie rolniczym. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus 14(3), 3-8.

Łowicki D., Walz U. 2015: Gradient of land cover and ecosystem service supply capacities. A comparison of suburban and rural fringes of towns Dresden (Germany) and Poznan (Poland). Procedia Earth and Planetary Science, 15, 495-501.

Łowicki D., Piotrowska S., 2015: Monetary valuation of road noise. Residential property prices as an indicator of the acoustic climate quality. Ecological Indicators, 52: 472-479. doi:10.1016/j.ecolind.2015.01.002

Łowicki D. 2015: Walory widokowe dróg w aglomeracji poznańskiej - przykład Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 21, 46-58.

Mazurek Małgorzata, Najwer Alicja, Borysiak Janina, Gudowicz Joanna, Zwoliński Zbigniew. 2015. From geodiversity and biodiversity through geoheritage to geoconservation; case study for the Dębnica river drainage basin (Poland). Europaean Geosciences Union, General Assembly 2015, Vienna/Austria 12-17 April 2015. EGU General Assembly 2015 Conference Abstracts 17: 7870. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-7870.pdf POSTER

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2015: Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. W  Miasto idealne ? Miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu (red. A. Kalinowska). Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Warszawa: 127-133, ISBN 978-83-917679-6-2.

Nowak M., Kijowski A., Stachura-Skierczyńska K., Antkowiak M., 2015 - Inwentaryzacja zadrzewień ? klasyczne metody terenowe a nowoczesna technologie teledetekcyjne. Problemy Ekologii Krajobrazu T. 39 : 71-78 ISBN 978-83-64089-20-6

Poniży L., 2015 - The role and importance of green areas in the context of spatial development of cities in the People Republic of China. Rocznik Świętokrzyski seria B ? Nauki Przyrodnicze, t. 36, 72-82

Speak A.F., Mizgajski A., Borysiak J., 2015: Allotment gardens and parks: Provision of ecosystem services with an emphasis on biodiversity. Urban Forestry &Urban Greening 14 (2015): 772-781.

Stępniewska M. 2015: Assesing the water footprint of national consumption for Poland. Geographia Polonica, Volume 88, Issue 3, pp. 503-514.

Voigt A., Latkowska M., Rutecka A., Poniży L., Mizgajski A., Breuste J., Haas K., Artmann M., Hursthouse A., Agboola A.J., Külvik M., Olonen A., Leitao T., Costa H.,2015 - Environmental behaviour of urban allotment gardeners in Europe, W: Landscapes in Flux, Niin G., Mishra H.,S., (red), Department of Landscape Architecture, Estonian University of Life Sciences, Estonia, Tartu: 78-82. ISBN 978-9949-536-97-9

2014

Borysiak J., Mazurek M., Zwoliński Z. 2014. Land cover and ecosystem services changes in agricultural landscapes of the Dębnica river catchment (West Pomerania, Poland). Ekonomia i Środowisko 4(51): 205-220.

Fagiewicz K., 2014: Spatial processes of landscape transformation in mining areas (Case study of  Opencast Lignite Mines in Morzysław, Niesłusz, Gosławice). Polish Journal of Environmental Studies, 23 (4), pp. 1123 ? 1136

Fagiewicz K., Szulc M., 2014: Wpływ eksploatacji węgla brunatnego na strukturę przestrzenną i funkcjonowanie systemów krajobrazowych (na przykładzie odkrywki Władysławów). Przegląd Górniczy 7 (1100), T 70, s 150-157

Kostrzewski A., Mizgajski A., Stępniewska M., Tylkowski J. 2014: The use of Integrated Environmental Programme for ecosystem services assessment. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok: 94-101.

Lupa P., Mizgajski A. 2014: The influence of the data analysis scale on the estimated size of ecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 125-136.

Łowicki D., 2014: Ewaluacja krajobrazu na potrzeby planowania przestrzennego w Aglomeracji Poznańskiej. [W:] Współczesne metody badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38: 107-115

Łowicki D., Mizgajski A. 2014: Przemiany krajobrazu otwartego. W: Przestrzeń życia Polaków, (koncepcja i koordynacja całości Sepioł J.), Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Warszawa : 67-74, ISBN 978-83-920049-2-9.

Mizgajski A., Bernaciak A., Kronenberg J., Roo-Zielińska E., Solon J., Śleszyński J. 2014: Development of the ecosystem services approach - state of issue in Poland. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 10-19.

Mizgajski A., Walaszek M., Kaczmarek T. 2014: Preconditions for life quality in the communes of Poznań Agglomeration - an attempt at quantitative approach. Quaestiones Geographicae 33(4), Poznań : 67-80.

Poniży L., Stachura K., 2014: Przyszłość ogrodów działkowych w Europie, Poznań - studium przypadku. [W]: Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період (Naturalne i antropogenicznie przekształcone ekosystemy terenów przygranicznych w okresie po czarnobylskiej katastrofie). Oleg Lukash (red.), Czernichów, Ukraina, s. 152-156, ISBN 978-617-7223-31-2

Stępniewska M. 2014: Resources of the Polish official statistics for valuation of provisioning ecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 102-110.

Stępniewska M., 2014: Ile wody naprawdę zużywamy? Ocena śladu wodnego Polaków związanego z konsumpcją żywności, Gospodarka Wodna  2014/9 : 321-324.

2013

Borysiak J., Grabowska B., Kubala T. 2013. Conservation of vegetation cover in the Głuszec stream valley in Poznań (Poland) in the agri-environmental program. Rocz. AR Pozn. 392, Bot. Stec. 17: 111-130.

Borysiak J., Mazurek M., Zwoliński Z. 2013. Concept of sustainable management involves landscape geodiversity of hydrogeomorphological units: the Dębnica River, Poland. The 8th IAG/AIG International Conference on Geomorphology and Sustainability, August 27-31, 2013, Paris, France.

Fagiewicz K., 2013: Analysis of operating conditions for the management system of post-mining landscape in Poland. Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, t. X, Polska Akademia Nauk, Lublin, ISSN 1733-4233, s. 93-101

Fagiewicz K., 2013: Shaping the water conditions in the post-mining areas ( a case-study of Brown Coal Mine ?Adamów?. Civil and Environmental Engineering Reports 11, University of Zielona Góra Press, pp. 41 - 53

Fagiewicz K., 2013: Post mining landscape ecology - analysis of selected problems. The case of Adamów Brown Coal Basin. Civil and Environmental Engineering Reports 11, University of Zielona Góra Press, pp. 55 - 66.

Fagiewicz K., 2013: Ograniczenia i możliwości optymalizacji systemu zarządzania obszarami pogórniczymi w Polsce (na przykładzie Konińsko-Adamowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego). Przegląd Górniczy 03 (1084)

Giedych R., Poniży L., 2013 - Ogrody działkowe jako przedmiot polityki przestrzennej i ekologicznej miast na przykładzie Warszawy i Poznania. [W]: Ogrody działkowe w miastach? Bariera czy wartość? Red. M. Kosmala. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń: 23-34, ISBN 978-83-935740-0-1

Kijowska J., Kijowski A., 2013 ? Landscape changes caused by the construction of the Poznań western ring road ? selected problems. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego ? OL, PAN, 10:153-163

Kijowski A., Nowak M., Plewa W., Światłoch D 2013 - Quantitative and qualitative potential of shelterbelts. Ground measurements of shelterbelts with laser scanner Rozdział 13. Methods & Instruments [W:] Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives (Editors) R. Lasaponara, N. Masini, M. Biscione CNR, Italy 799-804, ISBN 978-88-89693-34-6

Łowicki D., Mizgajski A. 2013: Typology of physical-geographical regions in Poland in line with land-cover structure and its changes in the years 1990-2006. W: Geographia Polonica, vol. 86, issure 3, Warszawa : 255-266.

Poniży L., Jawgiel K., 2013 - Rola dokumentów planistycznych w zachowaniu zielonej infrastruktury miasta (na przykładzie doliny Warty w Poznaniu). Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXXVI, Warszawa, 5-14.

Stankowski W., Bartoszewski S., Birkenmajer K., Borysiak J., Bukowska-Jania E. Karczewski A., Skiba S., Zwoliński Zb. 2013: Geographical environment of Spitsbergen. [In:] Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (eds.). Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen: 19-55. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ISBN: 978-83-63400-54-5.

Stankowski W., Bartoszewski S., Birkenmajer K., Borysiak J., Bukowska-Jania E., Karczewski A., Skiba S., Zwoliński Zb. 2013. Środowisko geograficzne Spitsbergenu. [W:] Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (reds.). Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu: 19-55. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ISBN: 978-83-63400-54-5.

Stępniewska M., 2013: Geographical-Based Sewerage Needs Prioritization of Rural Areas: A Case Study of Wielkopolska Region (Poland). CLEAN-Soil Air Water, 41: 1-8.


Starsze publikacje

[1963-2008]

[2009] [2010] [2011] [2012]


--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Poprawiony: środa, 31 maja 2017 09:29
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 442939
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!