logo_UAM

Department of Integrated Geography

Adam Mickiewicz University in Poznań
Faculty of Human Geography and Planning

Publications

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2023

Dorr, E., Hawes, J. K., Goldstein, B., Fargue-Lelièvre, A., Fox-Kämper, R., Specht, K., Fedeńczak, K., Caputo, S., Cohen, N., Poniży, L., Schoen, V., Górecki, T., Newell, J. P., Jean-Soro, L., & Grard, B. 2023: Food production and resource use of urban farms and gardens: a five-country study. Agronomy for Sustainable Development, 43, 1–17. https://doi.org/10.1007/s13593-022-00859-4

Mizgajski A., Trzaskowska E., Dubis L., Zajaczkowski D., Borysiak J. 2023: Distribution of trees in medieval areas of East-Central European cities ‒ regularities and peculiarities. Urban Ecosyst. https://doi.org/10.1007/s11252-023-01365-5

2022

Borysiak J., Domańska M., Szpikowski J. 2022: Geobotaniczne aspekty występowania kenofitów w zlewni górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie) [W:] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Majewski. Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych, s. 13-14. XXX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek, Storkowo, 08-10 czerwca 2022

Borysiak J., Mazurek M., Paluszkiewicz R., Rachlewicz G., Zwoliński Z. 2022: Monitoring geoekologicznych stref wokół tundrowych jeziorek na terasach morskich Petuniabukta (Spitsbergen) [W:] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Majewski. Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych, s. 15-17. XXX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek, Storkowo, 08-10 czerwca 2022

Borysiak J., Stępniewska M. 2022: Fitoindykatory siedlisk przyrodniczych Natura 2000 jako miejsc koncentracji usług ekosystemowych, w dolinie rzeki Dębnicy (Pomorze Zachodnie) [W:] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Majewski. Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych, s. 18-19. XXX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek, Storkowo, 08-10 czerwca 2022

Borysiak J., Stępniewska M. 2022: Florystyczna różnorodność przesłanką rewaloryzacji poniemieckich cmentarzy i ich usług ekosystemowych, w zlewni Parsęty (Pomorze Zachodnie). XXX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek, Storkowo, 08-10 czerwca 2022

Borysiak J., Stępniewska M. 2022: Perception of the Vegetation Cover Pattern Promoting Biodiversity in Urban Parks by Future Greenery Managers. Land 11, 341

Fornal-Pieniak B., Łowicki D., Schwerk A., Li J., 2022: Where is the forest core area? Gradients of flora in the ecotone of urban forests in Warsaw, Landscape and Urban Planning, 224. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2022.104427

Mizgajski J.T., Mizgajski A., 2022: Globalne, europejskie i polskie dylematy polityki rozwoju wobec zmian klimatu – próba usystematyzowania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 58, 73-92

Mizgajski, A., Stępniewska, M. (2022). Environmental Change and Management. In: Churski, P., Kaczmarek, T. (eds) Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Economic Geography. Springer, Cham, page 359-380, ISBN: 978-3-031-06108-0

Staszewska, S., Łowicki, D., Szczepańska, M. (2022). Landscape and Spatial Management: Changes, Principles and Directions of Measures. In: Churski, P., Kaczmarek, T. (eds) Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Economic Geography. Springer, Cham., page 359-380, ISBN: 978-3-031-06108-0

Stępniewska M., Grunewald K., Villoslada M., Mizgajski A., 2022: The various faces of transdisciplinarity in research on ecosystem services: Editorial to Special Issue. Ecosystem Services 56 (2022) 101451. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101451

Szpikowski J., Borysiak J. 2022: Środowisko geograficzne kotliny jeziora Wielatowo i rezerwatu „Bagno Kusowo” (dorzecze Parsęty, Pojezierze Drawskie) [W:] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Majewski. Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych, s. 126-136. XXX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek, Storkowo, 08-10 czerwca 2022

Zwierzchowska I., Stępniewska M., 2022: Green Infrastructure and Social Perception of Its Ecosystem Services Within Spatial Structure of the City – Examples from Poznań, Poland. [W:] Human-Nature Interactions (eds. I. Misiune et al.),  Springer International Publishing, Cham, s. 221-234, ISBN 9783031019791. DOI:10.1007/978-3-031-01980-7_18

2021

Caputo S., Schoen V., Specht K., Grard B., Blythe Ch., Cohen N., Fox-Kämper R., Hawes J., Newell J., Poniży L. 2021: Applying the food-energy-water nexus approach to urban agriculture: From FEW to FEWP (Food-Energy-Water-People). [W:] Urban Forestry and Urban Greening, ISSN 1618-8667, e-ISSN 1610-8167

Cichoń M., Warachowska W., Łowicki D., 2021. Attitudes of Young People Towards Lakes as a Premise for Their Public Participation in Environmental Management. Front. Environ. Sci. 9:683808. doi: 10.3389/fenvs.2021.683808

Fagiewicz K., Churski P., Herodowicz T., Kaczmarek P., Lupa P., Morawska-Jancelewicz J., Mizgajski A., 2021: Cocreation for Climate Change—Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers. Weather Climate and Society vol. 13, nr 3, s. 555-570. DOI:10.1175/WCAS-D-20-0114.1

Kirby C.K., Specht K., Fox-Kämper R., Hawes J.K., Cohen N., Caputo S., Ilieva R.T., Lelièvre A., Poniży L.,  Schoen V., Blythe Ch., 2021: Differences in motivations and social impacts across urban agriculture types: Case studies in Europe and the US. Landscape and Urban Planning, ISSN 0169-2046, e-ISSN 1872-6062

Łowicki D., Fagiewicz K., 2021: A new model of pollination services potential using a landscape approach: A case study of post-mining area in Poland. Ecosystem Services 52

Łechtańska D., 2021: Ekspansja zabudowy mieszkaniowej w zurbanizowanej zlewni rzecznej jako źródło presji na środowisko: przykład Różanego Strumienia w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 57, 161-175

Stępniewska M., The capacity of urban parks for providing regulating and cultural ecosystem services versus their social perception, Land Use Policy 111 (2021) 105778, doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105778

Stępniewska M., Świadczenia geoekosystemów. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Organizacja, system pomiarowy, metody badań. Wytyczne do realizacji. Kostrzewski Andrzej, Majewski Mikołaj (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2021, Warszawa, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.320-327, ISBN 978-83-7986-358-77

Zwierzchowska, I., Haase D., Dushkova D., 2021: Discovering the environmental potential of multi-family residential areas for nature-based solutions. A Central European cities perspective. Landscape and Urban Planning 206, 103975. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2020.103975

Zwierzchowska I., Lupa P., Poniży L., Fagiewicz K., Mikuła Ł., Dumitru A., Tomé-Lourido D., Dziubała D., Dymek D., and Osipiuk A., 2021. Poznań Case Study. In (Cardinali M., Dumitru A., Vandewoestijne S., and Wendling L., Eds.): Evaluating the Impact of Nature-Based Solutions. A Summary for Policy Makers. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. Publications Office of the European Union, Luxembourg

Zwierzchowska I., Lupa P., 2021: Providing contact with nature for young generation – A case study of preschools in the City of Poznań, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 65, 127346

2020

Abramowicz D., Stępniewska M., 2020. Public investment policy as a driver of changes in the ecosystem services delivery by an urban green infrastructure. Quaestiones Geographicae 39(1), pp. 5–18

Borysiak J., 2020. Adaptacyjne strategie roślin naczyniowych na wybrzeżu klifowym Wolińskiego Parku Narodowego. [W:] Klify VI, A. Kostrzewski, P. Daniszewski (red). Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań: 49-64, ISBN 978-83-7986-340-2

Borysiak J., Breuste J., Mizgajski A. 2020. Urban Biodiversity Under Global Trends and Drivers—a Comparative Study of Urban Parks in Poznań (Poland) and Salzburg (Austria). In: Breuste et al. (eds.). Making Green Cities – Concepts, Challenges and Practice. Springer. pp. 319-331

Borysiak J., Pleskot K., Rachlewicz G. 2020. Dryas aeolian landforms in Arctic deflationary tundra, central Spitsbergen. Polish Polar Research 41(1): 41-68

Frantzeskaki N., Vandergert P., Connop S., Schipper K., Zwierzchowska I., Collier M., Lodder M., 2020: Examining the policy needs for implementing nature-based solutions in cities: Findings from city-wide transdisciplinary experiences in Glasgow (UK), Genk (Belgium) and Poznań (Poland). Land Use Policy 96, 104688

Fagiewicz K., 2020: Potencjał zasobowo-użytkowy gruntów pogórniczych Konińsko-Tureckiego Zagłębia Węgla Brunatnego dla rolnictwa, [W:] Kołodziejczak Anna Karolina, Kaczmarek Lech (red.): Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich, Studia i Prace z Geografii, vol. 86, 2020, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 186 s., ISBN 978-83-7986-308-2, s. 169-186

Geneletti D, Adem Esmail B, Cortinovis C, Arany I, Balzan M, van Beukering P, Bicking S, Borges PA, Borisova B, Broekx S, Burkhard B, Gil A, Inghe O, Kopperoinen L, Kruse M, Liekens I, Lowicki D, Mizgajski A, Mulder S, Nedkov S, Ostergard H, Picanço A, Ruskule A, Santos-Martín F, Sieber IM, Svensson J, Vačkářů D, Veidemane K (2020) Ecosystem services mapping and assessment for policy- and decision-making: Lessons learned from a comparative analysis of European case studies. One Ecosystem 5: e53111

Jęch J., Stępniewska M., 2020: Społeczna percepcja klimatu akustycznego Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 52: 219–233

Jurgoński M., Łowicki D. 2020: Rolnictwo zrównoważone w Polsce oraz jego wdrażanie i postrzeganie w gminie Kcynia.  [W:] A. Kołodziejczak, L. Kaczmarek (red.), Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 129-147

Lupa P., 2020: Wpływ zielonej infrastruktury na warunki termiczne miast północnej Wielkopolski oraz jej miejsce w lokalnej polityce klimatycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 52: 219–233, DOI https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.13

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62

Stępniewska M., 2020. Usługi ekosystemów leśnych jako przedmiot badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Sylwan 164 (2): 161−169

Stępniewska M., 2020 – Wkład metodyczny Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w ocenę potencjału geoekosystemów do dostarczania usług regulacyjnych w Polsce. [W:] Olszewski Adam, Andrzejewska Anna (red.): Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, vol. XXXIII, 2020, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 225 s., ISBN 978-83-7986-325-9, 71-78

Wang M., Li J., Kuang S., He Y., Chen G., Huang Y., Song C., Anderson P., Łowicki D., 2020: Plant Diversity Along the Urban–Rural Gradient and Its Relationship with Urbanization Degree in Shanghai, China, Forests 11 (2), 171

2019

Fagiewicz K., Łowicki D., 2019: The dynamics of landscape pattern changes in the mining areas: The case study of Adamów-Koźmin Lignite Basin. Quaestiones Geographicae 38(4), 151–162

Lupa P., Fagiewicz K., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2019: Le rôle des collectivités régionales et locales dans la lutte contre le changement climatique en Pologne, [W]: Droit et Gestion des Collectivités Territoriales. La transition écologique et les collectivités territoriales (rozdział – Chronique internationale). Groupe Moniteur (Édition du Moniteur), Antony 2019, p. 263-275

Lupa P., Stępniewska M., 2019: The structure of Polish research on the mapping and assessment of ecosystems and their services. Ekonomia i Środowisko 1(68), 8-19

Łowicki D., 2019: Landscape pattern as an indicator of urban air pollution of particulate matter in Poland, Ecological Indicators 97, 17-24

Łowicki D., 2019: Variability of the particulate matter air pollution of Polish cities with a prediction until 2020, Geographia Polonica 92 (2), 161-171

Zwierzchowska I., Fagiewicz K., Poniży L., Lupa P., Mizgajski A., 2019: Introducing nature-based solutions into urban policy – facts and gaps. Case study of Poznań. Land Use Policy 86, 161-175

Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2019: Potencjał zielonej infrastruktury w dużych polskich miastach do świadczenia usług ekosystemowych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 47, 21-37

2018

Borysiak J., Szpikowska G., Szpikowski J. 2018. Determinants of a traditional agricultural landscape. Acta Agrobotanica 71(1):1732. https://doi. org/10.5586/aa.1732

Borysiak J. 2018. Śródpolne oczka wodne w krajobrazie rolniczym (dorzecze Parsęty, Pomorze Zachodnie) – bioróżnorodność flory [w:] W. Bochenek, M. Kijowska-Strugała. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 67-73. ISBN 978-83-7631-821-9

Borysiak J. 2018. Dolinna roślinność rzeki Dębnicy i jej dopływów (dorzecze Parsęty, Pomorze Zachodnie) – bioróżnorodność syntaksonomiczna [w:] W. Bochenek, M. Kijowska-Strugała. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 59-66. ISBN 978-83-7631-821-9

Fagiewicz K., Mękarski M., 2018 – Ecological and social aspects  in the management of post-mining areas. An example of the Adamów Lignite Basin, Civil and Environmental Engineering Reports, 28 (3): 50-64 DOI: 10.2478/ceer-2018-0034

Jażdżewska K., Łowicki D. 2018: Zmiany w pokryciu terenu gminy Mosina w latach 1944-2015 wraz z prognozą do 2015 r. [W:] Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych, Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Stepniewska M., 2018 – Potencjał metodyczno-aplikacyjny Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego dla rozwoju ocen usług geoekosystemów w Polsce. [W:] Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego,. Kostrzewski A., Majewski M. (red). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań: 525-536, ISBN 978-83-63016-38-8

Stępniewska M., Lupa P., Mizgajski A., 2018: Drivers of the ecosystem services approach in Poland and perception by practitioners. Ecosystem Services, 33, 59-67

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2018: Using an Integrated Ecosystem Assessment approach for the EIA procedure under the Polish legal framework. [W:] Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Potschin-Young M. (red.), Deliverable D4.8, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project.

Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2018: Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, 29 (Part B): 271-281

Vihervaara, P., Mononen, L., Nedkov S., Viinikka, A., et al. (2018). Biophysical mapping and assessment methods for ecosystem services. Deliverable D3.3 EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007

Zwierzchowska I., Hof A., Iojă I-C., Mueller Ch., Poniży L.,Breuste J., Mizgajski A., 2018 – Multi-scale assessment of cultural ecosystem services of parks in Central European cities. Urban Forestry & Urban Greening 30 (2018) 84–97, DOI:10.1016/j.ufug.2017.12.017

2017

Artmann M., Chen X., Ioja C., Hof A., Onose D., Poniży L., Lamovsek A. Z., Breuste J. – The role of urban green spaces in care facilities for elderly people across European cities. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 27, October 2017, Pages 203-213

Borysiak J., 2017 – Dynamika roślinności na stałej powierzchni badawczej w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu. [W:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Kejna M., Uscka-Kowalkowska J. (red), Drukarnia Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 145-151. ISBN 978-83-231-3826-6

Borysiak J., 2017 – Mezotroficzny charakter roślinności jeziora Czarnego w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie) [W:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Kejna M., Uscka-Kowalkowska J. (red), Drukarnia Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 153-158. ISBN 978-83-231-3826-6

Borysiak J., Czyryca P. 2017 – Bioróżnorodność roślinna zanikającego ramienicowego jeziora Gardno na Wolinie (Pomorze Zachodnie) [W:] Geoekosystem Wybrzeży Morskich 3, Kostrzewski A., Winowski M. (red), UAM w Poznaniu, Poznań UAM w Poznaniu, Poznań – Biała Góra: 101-107, ISBN 978-83-93259-9-2

Borysiak J., Czyryca P., Kostrzewski A., Tylkowski J., Winowski M., 2017 – Związek bioróżnorodności flory naczyniowej z morfodynamiką wybrzeża klifowego Wyspy Wolin. [W:] Geoekosystem Wybrzeży Morskich, Kostrzewski A., Winowski M. (red), UAM w Poznaniu, Poznań – Biała Góra: 108-118, ISBN 978-83-93259-9-2

Borysiak J., Mizgajski A., Speak A. 2017. Floral biodiversity of allotment gardens and its contribution to urban green infrastructure. Urban Ecosystems 20(2): 323-335

Speak A., Mizgajski A. Borysiak J., 2017 – The spontaneous floral diversity of allotment gardens. Acta Horticulturae, 1189, 389-394

Stepniewska M., Sobczak U., 2017 – Assessing the synergies and trade-offs between ecosystem services provided by urban floodplains: The case of the Warta River Valley in Poznań, Poland. Land Use Policy, 69: 238–246

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2017: Possibilities of using the concept of ecosystem services at the regional level in experts’ opinions. Ekonomia i Środowisko, 1(60), s. 81 – 91

Tylkowski J., Borysiak J., Kostrzewski A., Kruszyk R., Szpikowski J., 2017 – Stan i przemiany środowiska przyrodniczego wybranych geoekosystemów Polski w latach 1994-2015. [W]: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego reprezentatywnych geoekosystemów Polski w latach 1994-2014 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kostrzewski A., Majewski M (red.), UAM w Poznaniu, Poznań: 539-579

Zwierzchowska I., 2017 – Urban ecosystem services – assessment of potential at the different spatial scale: an example of Poznań. Ekonomia i Środowisko, nr 1(60), s. 207 – 225

2016

Borysiak J. 2016. Bioindykatory morfodynamicznych stref młodoglacjalnej doliny rzecznej  (dorzecze Dębnicy, Pomorze Zachodnie). [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (reds.). XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski: 69-70. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Borysiak J., Białkowski K., Jokiel D., 2016. Trendy zmian w użytkowaniu i pokryciu terenu  w młodoglacjalnych krajobrazach rolniczych, generowane działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (reds.). XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski: 71-73. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Borysiak J., Mizgajski A., 2016. Cultural services provided by urban allotment garden ecosystems. Ekonomia i Środowisko, 4(59), s. 292-306

Borysiak J., Szpikowska G., Szpikowski J. 2016. Cechy tożsamości młodoglacjalnego krajobrazu rolniczego w warunkach uprawy organicznej (Pustkowie, Pomorze Zachodnie). [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska (reds.). Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 30: 136-139. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Drilling M., Giedych R., Poniży L., 2016. The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning. W: Bell, S. et al (red): Urban Allotment Gardens in Europe. Routledge. ISBN: 978-1-138-92109-2, 35-61

Erhard M., Teller A., Maes J, Meiner A., Berry P., Smith A., Eales R., Papadopoulou L., Bastrup-Birk1*, Eva Ivits B., Royo Gelabert E., Dige G., Petersen J-E., Reker J., Cugny-Seguin M., Kristensen P., Uhel R., Estreguil Ch., Fritz M., Murphy P., Banfield N., Ostermann O., Abdul Malak D., Marín A., Schröder Ch., Conde S., Garcia-Feced C., Evans D., Delbaere B., Naumann S., Davis M., Gerdes H., Graf A., Boon A., Stoker B., Mizgajski A., Santos MartinF., Jol A., Lükewille A., Werner B., Romao C., Desaulty D., Larsen F. W., Louwagie G., Zal N., Gawronska S., Christiansen T., 2016. MAPPING AND ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS AND THEIR SERVICES. MAPPING AND ASSESSING THE CONDITION OF EUROPE?S ECOSYSTEMS: PROGRESS AND CHALLENGES. European Union, S. 179

Ewertowski M., Kijowski A., Szuman I., Tomczyk A., Kasprzak L., 2016. Low-altitude remote sensing and GIS-based analysis of cropmarks: classification of past thermal-contraction-crack polygons in central western Poland. Geomorphology, ISSN: 0169-555X, s. 15

Fagiewicz K., 2016. Przekształcenia struktury krajobrazowej obszarów odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. Przykład Konińsko – Tureckiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-130-9, s. 414

Fagiewicz K., Brzęcka K., 2016. Ocena jakości rekultywacji gruntów pogórniczych w obszarze kopalni węgla brunatnego “Adamów”. Przegląd Górniczy, 10, s. 24-32

Kaluzna D., Mizgajski A., 2016. Community Gardens in Poland – Impulse, Assistance, Expansion. W: Tappert, Simone and Drilling, Matthias (ed.) (2016): Growing in Cities. Interdisciplinary Perspectives on Urban Gardening. Conference Proceedings. Basel: University of Applied Sciences. pp.106-118, ISBN: 978-3-033-05757-9

Kijowski A., Mania W., Stelmach J., Kijowska J., 2016. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami. Barometr Regionalny, 14 (2),s. 74 – 84

Lupa P., 2016. The use of data from the land and building register and soil and agricultural maps for quantification of provisioning agroecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(59), s. 65-75

Łowicki D., Mizgajski A., 2016 – Krajobraz kulturowy otwarty. [W:] Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań, Kaczmarek T., Mikuła Ł. (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Poznań: 115-118

Maes J., Zulian G., Thijssen M., Castell C., Baró F., Ferreira A.M., Melo J., Garrett C.P., David N., Alzetta C., Geneletti D.; Cortinovis C., Zwierzchowska I., Louro Alves F., Souto Cruz C., Blasi C., Alós Ortí M.M., Attorre F., Azzella M.M., Capotorti G., Copiz R., Fusaro L., Manes F., Marando F., Marchetti M., Mollo B., Salvatori E., Zavattero L., Zingari P.C., Giarratano M.C., Bianchi E., Dupr? E., Barton D., Stange E., Perez-Soba M., van Eupen M., Verweij P., de Vries A., Kruse H., Polce C., Cugny-Seguin M., Erhard M., Nicolau R., Fonseca A., Fritz M., Teller A. 2016. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Urban Ecosystems. Publications Office of the European Union, Luxembourg

Mizgajski A., Zwierzchowska I., 2016. Zielona infrastruktura. W: Kaczmarek T. Mikuła Ł. (red.) KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ, ss.51-58

Najwer A., Borysiak J., Gudowicz J., Mazurek M., Zwoliński Z., 2016. Geodiversity and biodiversity in the postglacial landscape (Dębnica river catchment, Poland). Quaestiones Geographicae 35(1), s. 5-28

Najwer A., Borysiak J., Gudowicz J., Mazurek M., Zwoliński Z., 2016. Waloryzacja georóżnorodności i bioróżnorodności na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko. [w:] M. Nowak (red.). GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko – podręcznik dobrych praktyk. Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-3128-8

Poniży L., Węglewska M., Rzańska K., 2016. Anthropogenic flows of matter and energy through allotment gardens as a reflection of management manner. W: Tappert, Simone and Drilling, Matthias (ed.): Growing in Cities. Interdisciplinary Perspectives on Urban Gardening. Conference Proceedings. Basel: University of Applied Sciences. pp.237-250, ISBN: 978-3-033-05757-9

Stępniewska M., 2016. Doświadczenia z pierwszego roku wdrażania oceny usług geoekosystemów w ramach Zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego. [W:] Zintegrowany Monitoring środowisk przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski, Kostrzewski A. Szpikowski J., Domańska M. (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Storkowo: 37-41, ISBN  978-83-936530-0-4

Stępniewska M., 2016. Ecosystem Service Mapping and Assessment as a Support for Policy and Decision Making, CLEAN ? Soil, Air, Water, Volume 44, Issue 10, Pages 1414?1422.

Stępniewska M., Abramowicz D., 2016. Social perception and the use of ecosystem services on municipal post-mining lands: an example of Szachty in Poznan. Ekonomia i Środowisko 4(59), s. 252-262

Zepp H., Mizgajski A., Mess C., Zwierzchowska I., 2016: A Preliminary Assessment of Urban Ecosystem Services in Central European Urban areas. A Methodological Outline with Examples from Bochum (Germany) and Poznań (Poland). Berichte. Geographie und Landeskunde, 90, 1: 67 – 84

Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2016. Koncepcja zielonej infrastruktury i jej zastosowanie na terenach zurbanizowanych. [W:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia, Mikuła Ł. (red.), Biblioteka aglomeracji poznańskiej, Poznań : 25-44.

Zwoliński Zb., Borysiak J., Najwer A., Gudowicz J., Mazurek M. GIS-based method for assessment of ecodiversity through geodiversity and biodiversity. Third European SCGIS Conference, Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, 11-12 October 2016, Sofia, Bulgaria.

2015

Borysiak J., 2015. Biodiversity of phytogenic aeolian landforms in the Gobi desert (China). Rocznik Świętokrzyski, B, 36: 1-9.

Borysiak J. 2015. The benefits of organic farming to spontaneous flora biodiversity, West Pomerania, Poland. Acta Agrobotanica, 68(3): 217-232.

Borysiak J., Grześ M., Pulina M. , Szpikowska G. 2015: Hydrogeochemical and biogeochemical processes in Kaffi?yra river catchments (Spitsbergen, Norway). Questiones Geographicae 34(1): 111-124. DOI 10.1515/quageo-2015-0010, ISSN 0137?477X.

Choiński A., Kijowski A., 2015: Fotolimnologia. Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2885-1133 +CD

Fornal-Pieniak B., Łowicki D. 2015: Ocena struktury ekologicznej wybranych gmin wiejskich Kotliny Sandomierskiej w celu określenia rangi parków w krajobrazie rolniczym. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus 14(3), 3-8.

Łowicki D., Walz U. 2015: Gradient of land cover and ecosystem service supply capacities. A comparison of suburban and rural fringes of towns Dresden (Germany) and Poznan (Poland). Procedia Earth and Planetary Science, 15, 495-501.

Łowicki D., Piotrowska S., 2015: Monetary valuation of road noise. Residential property prices as an indicator of the acoustic climate quality. Ecological Indicators, 52: 472-479. doi:10.1016/j.ecolind.2015.01.002

Łowicki D. 2015: Walory widokowe dróg w aglomeracji poznańskiej – przykład Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 21, 46-58.

Mazurek Małgorzata, Najwer Alicja, Borysiak Janina, Gudowicz Joanna, Zwoliński Zbigniew. 2015. From geodiversity and biodiversity through geoheritage to geoconservation; case study for the Dębnica river drainage basin (Poland). Europaean Geosciences Union, General Assembly 2015, Vienna/Austria 12-17 April 2015. EGU General Assembly 2015 Conference Abstracts 17: 7870. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-7870.pdf POSTER

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2015: Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. W Miasto idealne ? Miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu (red. A. Kalinowska). Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Warszawa: 127-133, ISBN 978-83-917679-6-2

Nowak M., Kijowski A., Stachura-Skierczyńska K., Antkowiak M., 2015 – Inwentaryzacja zadrzewień ? klasyczne metody terenowe a nowoczesna technologie teledetekcyjne. Problemy Ekologii Krajobrazu T. 39 : 71-78 ISBN 978-83-64089-20-6

Poniży L., 2015 – The role and importance of green areas in the context of spatial development of cities in the People Republic of China. Rocznik Świętokrzyski seria B ? Nauki Przyrodnicze, t. 36, 72-82

Speak A.F., Mizgajski A., Borysiak J., 2015: Allotment gardens and parks: Provision of ecosystem services with an emphasis on biodiversity. Urban Forestry &Urban Greening 14 (2015): 772-781

Stępniewska M. 2015: Assesing the water footprint of national consumption for Poland. Geographia Polonica, Volume 88, Issue 3, pp. 503-514

Voigt A., Latkowska M., Rutecka A., Poniży L., Mizgajski A., Breuste J., Haas K., Artmann M., Hursthouse A., Agboola A.J., Külvik M., Olonen A., Leitao T., Costa H.,2015 – Environmental behaviour of urban allotment gardeners in Europe, W: Landscapes in Flux, Niin G., Mishra H.,S., (red), Department of Landscape Architecture, Estonian University of Life Sciences, Estonia, Tartu: 78-82. ISBN 978-9949-536-97-9

2014

Borysiak J., Mazurek M., Zwoliński Z. 2014. Land cover and ecosystem services changes in agricultural landscapes of the Dębnica river catchment (West Pomerania, Poland). Ekonomia i Środowisko 4(51): 205-220.

Fagiewicz K., 2014: Spatial processes of landscape transformation in mining areas (Case study of  Opencast Lignite Mines in Morzysław, Niesłusz, Gosławice). Polish Journal of Environmental Studies, 23 (4), pp. 1123 ? 1136

Fagiewicz K., Szulc M., 2014: Wpływ eksploatacji węgla brunatnego na strukturę przestrzenną i funkcjonowanie systemów krajobrazowych (na przykładzie odkrywki Władysławów). Przegląd Górniczy 7 (1100), T 70, s 150-157

Kostrzewski A., Mizgajski A., Stępniewska M., Tylkowski J. 2014: The use of Integrated Environmental Programme for ecosystem services assessment. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok: 94-101

Lupa P., Mizgajski A. 2014: The influence of the data analysis scale on the estimated size of ecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok: 125-136.

Łowicki D., 2014: Ewaluacja krajobrazu na potrzeby planowania przestrzennego w Aglomeracji Poznańskiej. [W:] Współczesne metody badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38: 107-115

Łowicki D., Mizgajski A. 2014: Przemiany krajobrazu otwartego. W: Przestrzeń życia Polaków, (koncepcja i koordynacja całości Sepioł J.), Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Warszawa : 67-74, ISBN 978-83-920049-2-9

Mizgajski A., Bernaciak A., Kronenberg J., Roo-Zielińska E., Solon J., Śleszyński J. 2014: Development of the ecosystem services approach – state of issue in Poland. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 10-19

Mizgajski A., Walaszek M., Kaczmarek T. 2014: Preconditions for life quality in the communes of Poznań Agglomeration – an attempt at quantitative approach. Quaestiones Geographicae 33(4), Poznań : 67-80

Poniży L., Stachura K., 2014: Przyszłość ogrodów działkowych w Europie, Poznań – studium przypadku. [W]: Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період (Naturalne i antropogenicznie przekształcone ekosystemy terenów przygranicznych w okresie po czarnobylskiej katastrofie). Oleg Lukash (red.), Czernichów, Ukraina, s. 152-156, ISBN 978-617-7223-31-2

Stępniewska M. 2014: Resources of the Polish official statistics for valuation of provisioning ecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 102-110

Stępniewska M., 2014: Ile wody naprawdę zużywamy? Ocena śladu wodnego Polaków związanego z konsumpcją żywności, Gospodarka Wodna  2014/9 : 321-324

2013

Borysiak J., Grabowska B., Kubala T. 2013. Conservation of vegetation cover in the Głuszec stream valley in Poznań (Poland) in the agri-environmental program. Rocz. AR Pozn. 392, Bot. Stec. 17: 111-130.

Borysiak J., Mazurek M., Zwoliński Z. 2013. Concept of sustainable management involves landscape geodiversity of hydrogeomorphological units: the Dębnica River, Poland. The 8th IAG/AIG International Conference on Geomorphology and Sustainability, August 27-31, 2013, Paris, France.

Fagiewicz K., 2013: Analysis of operating conditions for the management system of post-mining landscape in Poland. Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, t. X, Polska Akademia Nauk, Lublin, ISSN 1733-4233, s. 93-101

Fagiewicz K., 2013: Shaping the water conditions in the post-mining areas ( a case-study of Brown Coal Mine ?Adamów?. Civil and Environmental Engineering Reports 11, University of Zielona Góra Press, pp. 41 – 53

Fagiewicz K., 2013: Post mining landscape ecology – analysis of selected problems. The case of Adamów Brown Coal Basin. Civil and Environmental Engineering Reports 11, University of Zielona Góra Press, pp. 55 – 66.

Fagiewicz K., 2013: Ograniczenia i możliwości optymalizacji systemu zarządzania obszarami pogórniczymi w Polsce (na przykładzie Konińsko-Adamowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego). Przegląd Górniczy 03 (1084)

Giedych R., Poniży L., 2013 – Ogrody działkowe jako przedmiot polityki przestrzennej i ekologicznej miast na przykładzie Warszawy i Poznania. [W]: Ogrody działkowe w miastach? Bariera czy wartość? Red. M. Kosmala. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń: 23-34, ISBN 978-83-935740-0-1

Kijowska J., Kijowski A., 2013 ? Landscape changes caused by the construction of the Poznań western ring road ? selected problems. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego ? OL, PAN, 10:153-163

Kijowski A., Nowak M., Plewa W., Światłoch D 2013 – Quantitative and qualitative potential of shelterbelts. Ground measurements of shelterbelts with laser scanner Rozdział 13. Methods & Instruments [W:] Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives (Editors) R. Lasaponara, N. Masini, M. Biscione CNR, Italy 799-804, ISBN 978-88-89693-34-6

Łowicki D., Mizgajski A. 2013: Typology of physical-geographical regions in Poland in line with land-cover structure and its changes in the years 1990-2006. W: Geographia Polonica, vol. 86, issure 3, Warszawa : 255-266.

Poniży L., Jawgiel K., 2013 – Rola dokumentów planistycznych w zachowaniu zielonej infrastruktury miasta (na przykładzie doliny Warty w Poznaniu). Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXXVI, Warszawa, 5-14.

Stankowski W., Bartoszewski S., Birkenmajer K., Borysiak J., Bukowska-Jania E. Karczewski A., Skiba S., Zwoliński Zb. 2013: Geographical environment of Spitsbergen. [In:] Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (eds.). Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen: 19-55. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ISBN: 978-83-63400-54-5.

Stankowski W., Bartoszewski S., Birkenmajer K., Borysiak J., Bukowska-Jania E., Karczewski A., Skiba S., Zwoliński Zb. 2013. Środowisko geograficzne Spitsbergenu. [W:] Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (reds.). Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu: 19-55. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ISBN: 978-83-63400-54-5.

Stępniewska M., 2013: Geographical-Based Sewerage Needs Prioritization of Rural Areas: A Case Study of Wielkopolska Region (Poland). CLEAN-Soil Air Water, 41:1-8.

2012

Borysiak J., 2012: Ecosystem services of extensive wet grasslands Wielkopolska region (Poland) case study. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 136-152.

Fagiewicz K., 2012 – Recognition of the ecological structure of mining areas as a premise for landscape shaping. [w:] Implementation of Landscape Ecological Knowledge in European Urban Practice. Breuste J., Voigt A., Artmann M. (red). Laufener Spezialbeitrage 2012, Bavarian Academy for Nature Conservation and Landscape Management (ANL)

Fagiewicz K, 2012: Ekologiczno-krajobrazowe zasady kształtowania struktury obszarów pogórniczych. [W:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011, Skowronek J. (red), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice: 197-206, ISBN 978-83-930319-1-7

Kijowska J., Poniży L., 2012: Edukacja ekologiczna szansą rozwoju ekoturystyki na obszarach cennych przyrodniczo w województwie wielkopolskim. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 34 Warszawa- Biała Podlaska

Kijowski A., Ewertowski M., Słowik M  2012 – Remote Sensing as a Non-Invasive Method for the Study of the Past Permafrost Features: the Case Study of  Wielkopolska, Poland. Rozdział. 4. Cultural and Natural Heritage [W:]Advances in Geosciences , Perakis M.G.,m Moysiadis A.K., (Editor), University of Thessaly, Greece  152-164.

Kijowski A., Ławrynowicz B 2012 – Zagospodarowanie przestrzenne wybranego odcinka Warty koło Wronek Rozdział 3. Zagospodarowanie doliny Warty [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki . Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 , 87, 100 ISBN 978-83-63400-49-1

Kijowski A., Mania W. 2012 ? Termowizja lotnicza jako narzędzie monitoringu środowiska geograficznego. [W:] GIS teledetekcja środowiska, Zwoliński Zb. (red.) Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań: 11-19.

Kijowski A., Żynda S., Mania W. 2012 ? Archiwalne materiały kartowania geomorfologicznego Polski w dobie kartografii cyfrowej. [W:] LA Landform Analysis Mazurek M. (red.) vol. 19. 41-48.

Lupa P., 2012: Zastosowanie narzędzi InVEST do wyceny produkcji drewna jako świadczenia ekosystemów leśnych. Przykład Nadleśnictwa Złotów, Badania Fizjograficzne ? Geografia Fizyczna, R. III seria A (A63), Poznań: 95-109.

Lupa P., 2012: Ecosystems local recreational services valuation. Krajenka municipality case study. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 209-222.

Łowicki D., 2012: Prediction of flowing water pollution on the basis of landscape metrics as a tool supporting delimitation of Nitrate Vulnerable Zones. Ecological Indicators 23, 27–33.

Łowicki D., 2012: Land prices as an indicator of the recreational services of ecosystems. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 167-175.

Mizgajski A., Stępniewska M., 2012: Ecosystem services assessment for Poland ? challenges and possible solutions. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 54-73.

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2012: Środowisko przyrodnicze. W: Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań : 48-61.

Stępniewska M., 2012: Water footprint as an indicator of water supplay – ecosystem services. A case study for urban municipalities of Wielkopolska region. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 153-166.

2011

Kijowska J., Kijowski A., Rączkowski W., 2011:  Krajobraz i Polityka ? Wybrane aspekty wpływu decyzji politycznych na zmiany krajobrazu w Polsce. [W:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 15, Sosnowiec, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych 103-115.

Lupa P., 2011: Plany gospodarki odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach. [W:] VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Nowe prawo ochrony środowiska Poznań 27-28 stycznia 2011 r. [materiały konferencyjne] Wydawnictwo ABRYS, Poznań, ISBN 83-89018-90-X.

Mizgajski A. 2011: Kompleksowe i aplikacyjne podejścia badawcze w geografii. W: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej (red. Z. Długosz, T. Rachwał), Kraków : 43-48.

Mizgajski A. 2011: Biznes a ekologia. Ecomanager 4/2011, Poznań : 38-39.

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2011: Osnowa przyrodnicza powiatu poznańskiego. W: Kronika powiatu poznańskiego 2-2011, Poznań : 5-12.

Poniży L., 2011 – Possibilities of economic valuation of the planned land use changes in terms of the natural environment. Four Dimensions of Landscape. The Problems of Landscape Ecology vol.XXX, Lechnio J., (eds),  ISBN 978-83-63245-04-7

Poniży L., Woźniewicz M., Zmuda I., 2011 – Repetytorium maturalne Geografia, poziom podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo LektorKlett. Poznań: 1-180, ISBN: 978-83-7608-975-1

Stępniewska M., 2011 – Geograficzne uwarunkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 168, ISBN 978-83-232-2303-0.

2010

Bródka S. (red. nauk.), 2010 – Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 330,

Bródka S., 2010 – Wprowadzenie. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 11-14, ISBN 978-83-61320-65-4.

Bródka S., 2010 – Główne kierunki badań fizycznogeograficznych oraz ich znaczenie w metodologii ocen środowiska przyrodniczego. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 15-26, ISBN 978-83-61320-65-4.

Bródka S., 2010 – Etapy oceny środowiska przyrodniczego w ujęciu praktycznym. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 27-50, ISBN 978-83-61320-65-4. ISBN 978-83-61320-65-4.

Bródka S., 2010 – Rola ocen środowiskowych w planowaniu przestrzennym i strategicznym w Polsce. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Bródka S. (red. nauk.). Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 88-108, ISBN 978-83-61320-65-4.

Bródka S., Macias A. 2010 – Kryteria i metody waloryzacji zasobów przyrodniczych. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 149-226, ISBN 978-83-61320-65-4.

Bródka S., Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B. 2010 – Projekty ocen środowiska przyrodniczego w technologii GIS. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 247-330. ISBN 978-83-61320-65-4.

Bródka S., Markuszewska I., Łowicki D., 2010 – Przyrodnicza waloryzacja zmian użytkowania ziemi w aglomeracji poznańskiej. [W]: Obszary metropolitarne we współczesnym Środowisku geograficznym, t.1:119-138, ISBN978-83-62089-11-6

Bródka S., Markuszewska I., Łowicki D., 2010 – Powierzchnia ziemi. [W]: Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe:12-41, ISBN978-83-62662-29-6

Bródka S., 2010 – Ekofizjograficzne aspekty oceny potencjału rekreacyjnego. Problemy ekologii krajobrazu, t. 27:67-86.

Choiński A., Fagiewicz K., 2010, Zasoby wodne. (w:) Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej. Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań , ISBN 978-83-61320-93-7

Fagiewicz K., 2010 – The Sozological and Hydrographic Maps of Poland as a basis for the analysis of environmental changes in mining areas.Civil and Environmental Engineering Reports, 4: 58-68

Fagiewicz K., 2010 – Kształtowanie przestrzeni turystyczno-wypoczynkowej na obszarach pogórniczych (na przykładzie adamowskiego zagłębia węgla brunatnego). Problemy Ekologii Krajobrazu, 27: 121 – 130

Fagiewicz K., 2010, Concept of ecological efficiency and its application in studies on ecosystem services. [In:] Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 41-50. ISBN 978-80-89325-16-0

Fagiewicz K., 2010 – Zasoby wodne aglomeracji poznańskiej i problematyka ich ochrony [w:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Mizgajski A. (red). Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej No 2. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 59-79, ISBN 978-83-62662-29-6

Kijowska J., 2010 – Walory przyrody aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Mizgajski A. (red). Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 2 Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 100-112, ISBN 978-83-62662-29-6

Kijowska J., 2010 – Ochrona przyrody w powiecie poznańskim. [W:] Kronika powiatu poznańskiego”, Łęcki W., Kowalewska-Łopatka A. (red.). Wyd. Starostwo Powiatowe, Poznań: 1-23, ISSN: 2082-3509

Kijowska J., Kijowski A., Rączkowski W., 2010 – Politics and landscape change in Poland: c. 1940-2000. [W:] Landscapes through the Lens: Aerial Photographs and Historic Environment, David C. Cowley, Robin A. Standing and Matthew J. Abicht (edited by.), Oxbow Books, Oxford, UK: 155-166, ISBN 978-1-84217-981-9.

Kijowska J., Lupa P., 2010: Ochrona przyrody. [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 78-81, ISBN 978-83-61320-93-7.

Kijowski A., Kubiak J., Ławniczak R., Mania W., 2010 – Cartographic and remote-sensing data as a source of landscape ecological information on the Poznań metropolitan area. Implementation of landscape ecological knowledge in practice. The Problems of Landscape Ecology, vol. 28: 261-270

Kijowski A., Słowik M., Rączkowski W.,  2010– A Medieval Town (Szamotuły) as a Testing Area  for Non-invasive Methods – GPR MALA ProEx. [W:] Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage,  Reiner Reuter (Editor.), University of Oldenburg, Germany: 95-100, ISBN 978-3-00-033435-1

Kijowski A., Kubiak J., Ławniczak R., Mania W., 2010 – Zasoby kartograficzne i teledetekcyjne. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Numer 2, A. Mizgajski (red.), Centrum Badań Metropolitarnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 131-148, ISBN 978-83-62662-29-6.

Lupa P., 2010: Kompostowanie odpadów komunalnych w świetle koncepcji świadczeń ekosystemów, Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok: 237-251

Lupa P., 2010: Współpraca międzygminna w skali aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Mizgajski A. (red). Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 2 Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 149-158, ISBN 978-83-62662-29-6

Łowicki D., 2010: Wartość krajobrazu w świetle cen terenów pod zabudowę w latach 1995-2000. Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok: 147-156

Macias A., Dryjer M., 2010 –  Forest Cover Dynamics in the City of Poznan from 1830 to 2004. Quaestiones Geographicae, 29, 3: 47-57

Macias A., 2010 – Znaczenie problematyki przyrodniczej w przepisach prawnych oraz procedurach dotyczących planowania przestrzennego i ochrony środowiska. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 51-87, ISBN 978-83-61320-65-4

Macias A., Mizgajski A., (Ed.) 2010 – Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice. Proceedings, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1-242, ISBN 978-83-232-2154-8

Olszewski R., Graf R., Macias A., Kołodziej A., Berus T, 2010: Integracja baz danych tematycznych i referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, Roczniki Geomatyki, tom 8, z. 1, 87-98

Mizgajski A. 2010: Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne. Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok : 10-19

Mizgajski A. 2010: Przyrodnicza dyskusja panelowa nt. Ekologiczno-krajobrazowe uwarunkowania funkcjonowania systemu miasta. W: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (red. Madurowicz M.), Warszawa : 487-504

Mizgajski A., Markuszewska I. (ed.), 2010: Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, Problems of Landscape Ecology, vol. XXVIII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 277

Mizgajski A., Breuste J., Albert Ch., Gruehn D., Kozova M., Miklòs L., Mörtberg U. 2010: Implementation of landscape ecological knowledge – achievements and challenges. Problems of Landscape Ecology, vol. XXVIII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 9-14

Mizgajski A. (red.) 2010: Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 158

Mizgajski A., Bródka S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D, Markuszewska I., Poniży L. 2010: Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. [W:] Implementation of landscape ecological knowledge in practice, Problems of Landscape Ecology, vol. XXVIII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 91-100

Mizgajski A. 2010: Zasoby przyrodnicze aglomeracji poznańskiej, ich wykorzystanie i ochrona – ujęcie syntetyczne. W: Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, (red. Mizgajski A.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7-11

Poniży. L., 2010 –  Comprehensive analysis of costs and benefits with regard to land use changes proposed in planning studies. [W:] Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach, Barančoková, M. Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 155-163. ISBN 978-80-89325-16-0

Poniży L., 2010 – Zasoby kopalin aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 2, A. Mizgajski (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 93-98, ISBN 978-83-62662-29-6

Poniży L., 2010 – Zasoby glebowe aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 2,A. Mizgajski (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 80-92, ISBN 978-83-62662-29-6

Poniży L., 2010 – Tereny zieleni na obszarze miasta Poznania. [W:] Człowiek w krajobrazie miasta Poznania, I. Piotrowska, M. Cichoń (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 35-45, ISBN 978-83-62662-00-5

Stępniewska M., 2010 – Problemy zarządzania gospodarką ściekową na terenach wiejskich Wielkopolski. [W:] Sympozjum Ogólnokrajowe Hydroprezentacje XIII’2010. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: 215-230

Stępniewska M., 2010: Wycena świadczeń ekosystemów jako instrument programowania gospodarki ściekowej, Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok: 157-166

Zatoński J., 2010 – Wpływ składowania odpadów na krajobraz na przykładzie miasta Poznania. Człowiek w krajobrazie miasta Poznania. 107-115

Zwierzchowska, I., Bajerski, A., 2010 – Relationship between diverse urban green area patterns, natural conditions and city size. [W:] Landscape ecology – methods,applications and interdisciplinary approach, Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (red.), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 515-529, ISBN 978-80-89325-16-0

Zwierzchowska I., Stępniewska M., Łowicki D. 2010: Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny 82, 1, Warszawa: 85-102

2009

Bródka S., Markuszewska I. (red.), 2009 – Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych. Problemy ekologii krajobrazu, Tom 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 220

Fagiewicz K, 2009, Górnictwo odkrywkowe jako czynnik kształtowania stosunków wodnych ( na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego ?Adamów) (w:) Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski , M. Ruman (red.). Uniwersytet Śląski. , Sosnowiec, s. 129- 140, ISBN 978-83-61644-05-7

Fagiewicz K., 2009, Obszary pogórnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki . Problemy Ekologii Krajobrazu, T.XXV, s. 95-103

Fagiewicz K., 2009: Obszary przekształcone w wyniku działalności górniczej w strukturze przestrzennej miast i gmin województwa śląskiego oraz główne problemy ich zagospodarowania. Problemy Ekologii Krajobrazu. T. XXIV. s. 25-35

Fagiewicz K, 2009 -Górnictwo odkrywkowe jako czynnik kształtowania stosunków wodnych (na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego ?Adamów) (w:) Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski , M. Ruman (red.). Uniwersytet Śląski. , Sosnowiec, s. 129- 140, ISBN 978-83-61644-05-7.

Kijowska J., 2009 ? Uwarunkowania przyrodnicze ekoturystyki w gminie Pniewy. [W:] Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego ? stan i perspektywy badań, Problemy Ekologii Krajobrazu, 25, Piechota S. (red). Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, Warszawa, 11-18: ISBN 978-83-61320-68-5

Kijowska J., 2009 ? Biocenozy i krajobraz.[W:] Środowisko przyrodnicze, leśnictwo i  rolnictwo w aglomeracji poznańskiej. Akademia Aglomeracyjna. Spotkanie III, Poznań, 24.09.2009

Kijowska J., 2009 ? Cudownie usłyszeć tak daleko od Polski język ojczysty. [W:] ?Wspólnota Polska? pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą. Wroczyńska J. (red.). Wyd. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia ?Wspólnota Polska?, Warszawa: 28-33, ISSN 1429-8457

Kijowski A., Bogdan P., 2009 ? Zdjęcia lotnicze jako źródło informacji o dynamice zmian zagospodarowania terenu w strefie autostrady A-2 w granicach miasta Poznania. Teledetekcja Środowiska, Zeszyt. 41: 59-70.

Kijowski A., Młynarczyk Z., Słowik M., Zwoliński Z.: 2009 ? Georadarowa identyfikacja struktur peryglacjalnych na wysoczyznach morenowych. [W:] Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, zeszyt XIX

Kijowski A., Słowik M., Rączkowski W.: Identyfikacja obiektów archeologicznych przy wykorzystaniu radaru ? średniowieczne miasto Szamotuły. [W:] Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, zeszyt XIX

Kijowski A., Mania W., 2009 ? Próba zastosowania lotniczych termowizyjnych obrazów video do wykrywania miejsc nielegalnego składowania odpadów zwierzęcych. Teledetekcja Środowiska, Zeszyt. 41: 71-77.

Lupa P., 2009: GPS jako narzędzie obiektywnego lokalizowania odpadów w strefie miejskiej, w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 38, str. 196-203, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

Ławniczak R., 2009 – Cartographic Presentation of Forms of Protection and Degradation of the Natural Environment: Sozological Map on a Scale of 1 : 50 000. The Cartographic journal, vol. 46 s. 228-232 (współautorstwo)

Macias A., 2009: Metabolizm wybranych miast Wielkopolski w kontekście zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, Seria Geografia, nr 83, str. 1 – 398

Olszewski R., Macias A., Graf R., Kołodziej A., Berus T., 2009: Komu potrzebne dane tematyczne? Transpozycja dyrektywy INSPIRE. Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, 8 (171): 31-34

Macias A, 2009 – Metabolizm przemysłowy miast na wybranych przykładach z Wielkopolski. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIV: 125-136

Macias A., 2009 – Metabolism of selected cities in the quantitative approach. European Landscapes in Transformation Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009. 70 Years of Landscape Ecology in Europe, 12-16.07.2009, Salzburg, 132

Mizgajski A. 2009: Koncepcja zrównoważonego rozwoju ? impuls czy pułapka dla ochrony przyrody. W: Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa : 18-21.

Mizgajski A., Stępniewska M. 2009: Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju. W: Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, (red. Kiełczewski D., Dobrzańska B.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok : 12-23.

Mizgajski A., Stępniewska M. 2009: Zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów i świadczeń infrastrukturalnych w programowaniu gospodarki ściekowej. Przykład Wielkopolski. Ekonomia i Środowisko 1(35), Białystok : 125-139.

Mizgajski A., Machnicki M. 2009: Prawidłowości w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych. Przykład Poznania. [W:] Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIV,  Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa-Poznań: 115-124.

Poniży L., 2009 ? Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzennej struktury użytkowania ziemi w wybranych obszarach podmiejskich Poznania. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXII: 335-342

Poniży L., 2009 – Zagadnienia turystyczne w dokumentach planistycznych w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych gmin powiatu poznańskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu. T. XXV:  165-174

Postaremczak K., 2009: Rola symbolizacji kartograficznej w promocji przestrzeni miejskiej Poznania, w: Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T. 60.

Szczepanowska K., Bródka S., Górny J., Szczepanowska E., 2009: Porównanie stanu systemu informacji turystycznej w Międzyzdrojach w 1992 r. ze stanem w 2006 r. Studia Periegetica ? Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań: 155-172,

Zatoński J., 2009 – Niezagospodarowana  przestrzeń  w  mieście,  szansa  czy  problem?  Przykład  dzielnicy Wilda (Poznań). [W:] Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, Kasprzak L. (red.). Zakład Graficzny UAM, Poznań: 229-234, ISBN 987 83 926256-0-5