logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr Iwona Zwierzchowska – wykaz publikacji

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2015 Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. W Miasto idealne – Miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu (red. A. Kalinowska). Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Warszawa: 127-133, ISBN 978-83-917679-6-2.

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2012: Środowisko przyrodnicze. W: Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań : 48-61.

Stępniewska M., Zwierzchowska I., 2007 – Zagrożenia środowiska abiotycznego w nauczaniu na kierunku Ochrona Środowiska. [W:] Ochrona Środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M. (red.), Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 151-156, ISBN brak.

Zwierzchowska, I., Bajerski, A., 2010 – Relationship between diverse urban green area patterns, natural conditions and city size. [W:] Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach, Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (red.), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 515-529, ISBN 978-80-89325-16-0

Zwierzchowska I., 2008 – Diversity of the influence of urbanisation on valuable nature areas according to selected features of the cities of Wielkopolska. [W:] Methods of landscape research, Plit J., Andreychouk V. (red). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 8, Sosnowiec:61-73, ISBN 978-83-922610-8-7.

Zwierzchowska I., Lupa P., Poniży L., Fagiewicz K., Mikuła Ł., Dumitru A., Tomé-Lourido D., Dziubała D., Dymek D., and Osipiuk A., 2021. Poznań Case Study. In (Cardinali M., Dumitru A., Vandewoestijne S., and Wendling L., Eds.): Evaluating the Impact of Nature-Based Solutions. A Summary for Policy Makers. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2016: Koncepcja zielonej infrastruktury i jej zastosowanie na terenach zurbanizowanych. [W:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia, Mikuła Ł. (red.), Biblioteka aglomeracji poznańskiej, Poznań: 25-44.

Zwierzchowska I., Stępniewska M., 2022. Green Infrastructure and Social Perception of Its Ecosystem Services Within Spatial Structure of the City – Examples from Poznań, Poland. [W:] Human-Nature Interactions (eds. I. Misiune et al.),  Springer International Publishing, Cham, s. 221-234, ISBN 9783031019791. DOI:10.1007/978-3-031-01980-7_18

Zwierzchowska I., Lupa P., 2021: Providing contact with nature for young generation – A case study of preschools in the City of Poznań, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 65, 127346

Zwierzchowska, I., Haase D., Dushkova D., 2021: Discovering the environmental potential of multi-family residential areas for nature-based solutions. A Central European cities perspective. Landscape and Urban Planning 206, 103975. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2020.103975

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62.

Frantzeskaki N., Vandergert P., Connop S., Schipper K., Zwierzchowska I., Collier M., Lodder M., 2020: Examining the policy needs for implementing nature-based solutions in cities: Findings from city-wide transdisciplinary experiences in Glasgow (UK), Genk (Belgium) and Poznań (Poland). Land Use Policy 96, 104688.

Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2019: Potencjał zielonej infrastruktury w dużych polskich miastach do świadczenia usług ekosystemowych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 47, 21-37

Zwierzchowska I., Hof A., Iojă I-C., Mueller Ch., Poniży L.,Breuste J., Mizgajski A., 2018 – Multi-scale assessment of cultural ecosystem services of parks in Central European cities. Urban Forestry & Urban Greening 30 (2018) 84–97, DOI:10.1016/j.ufug.2017.12.017

Poniży L., Majchrzak W., Zwierzchowska I., 2017 – Cultural Ecosystem Services of Urban Green Spaces–Supply and Demand in The Densely Built-Up Areas.  Poznan Old Town Case Study [W:] IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 95: 1-10.

Zwierzchowska I., 2017 – Urban ecosystem services – assessment of potential at the different spatial scale: an example of Poznań. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (60), s. 207 – 225

Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2017 – Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.025, in press

Zepp H., Mizgajski A., Mess C., Zwierzchowska I., 2016 – A Preliminary Assessment of Urban Ecosystem Services in Central European Urban areas. A Methodological Outline with Examples from Bochum (Germany) and Poznań (Poland). Berichte. Geographie und Landeskunde, 90, 1: 67 – 84

Zwierzchowska I., Stępniewska M., Łowicki D. 2010 – Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny 82, 1, Warszawa: 85-102.

Zwierzchowska I., 2008 – Zróżnicowanie stopnia fragmentacji terenów zieleni w miastach Wielkopolski. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 22, s.139-158.

Zwierzchowska I., 2008 – Interferences between the ecological network and urbanized areas in Poland. Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment 2,1:65-77.

Łowicki D., Zwierzchowska I., 2008 – Place of urban ecosystems in relation to nature conservation in the Wielkopolska Region. CONTUREC, 3: 35-46.

Maes J., Zulian G., Thijssen M., Castell C., Baró F., Ferreira A.M., Melo J., Garrett C.P., David N., Alzetta C., Geneletti D.; Cortinovis C., Zwierzchowska I., Louro Alves F., Souto Cruz C., Blasi C., Alós Ortí M.M., Attorre F., Azzella M.M., Capotorti G., Copiz R., Fusaro L., Manes F., Marando F., Marchetti M., Mollo B., Salvatori E., Zavattero L., Zingari P.C., Giarratano M.C., Bianchi E., Dupre E., Barton D., Stange E., Perez-Soba M., van Eupen M., Verweij P., de Vries A., Kruse H., Polce C., Cugny-Seguin M., Erhard M., Nicolau R., Fonseca A., Fritz M., Teller A. 2016: Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Urban Ecosystems. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2016: Zielona infrastruktura. W: Kaczmarek T. Mikuła Ł. (red.) KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ, ss.51-58

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2011: Osnowa przyrodnicza powiatu poznańskiego. W: Kronika powiatu poznańskiego 2-2011, Poznań: 5-12.