logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr Iwona Zwierzchowska – wykaz publikacji

Zwierzchowska I., Lupa P., Poniży L., Fagiewicz K., Mikuła Ł., Dumitru A., Tomé-Lourido D., Dziubała D., Dymek D., and Osipiuk A., 2021. Poznań Case Study. In (Cardinali M., Dumitru A., Vandewoestijne S., and Wendling L., Eds.): Evaluating the Impact of Nature-Based Solutions. A Summary for Policy Makers. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2016: Koncepcja zielonej infrastruktury i jej zastosowanie na terenach zurbanizowanych. [W:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia, Mikuła Ł. (red.), Biblioteka aglomeracji poznańskiej, Poznań : 25-44.

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2015 Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. W  Miasto idealne – Miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu (red. A. Kalinowska). Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Warszawa: 127-133, ISBN 978-83-917679-6-2.

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2012: Środowisko przyrodnicze. W: Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań : 48-61.

Zwierzchowska, I., Bajerski, A., 2010 – Relationship between diverse urban green area patterns, natural conditions and city size. [W:] Landscape ecology – methods,applications and interdisciplinary approach, Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (red.), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 515-529, ISBN 978-80-89325-16-0

Zwierzchowska I., 2008 – Diversity of the influence of urbanisation on valuable nature areas according to selected features of the cities of Wielkopolska. [W:] Methods of landscape research, Plit J., Andreychouk V. (red). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 8, Sosnowiec:61-73, ISBN 978-83-922610-8-7.

Stępniewska M., Zwierzchowska I., 2007 – Zagrożenia środowiska abiotycznego w nauczaniu na kierunku Ochrona Środowiska. [W:] Ochrona Środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M. (red.), Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 151-156, ISBN brak.

Zwierzchowska I., Lupa P., 2021: Providing contact with nature for young generation – A case study of preschools in the City of Poznań, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 65, 127346

Zwierzchowska, I., Haase D., Dushkova D., 2021: Discovering the environmental potential of multi-family residential areas for nature-based solutions. A Central European cities perspective. Landscape and Urban Planning 206, 103975. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2020.103975

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62.

Frantzeskaki N., Vandergert P., Connop S., Schipper K., Zwierzchowska I., Collier M., Lodder M., 2020: Examining the policy needs for implementing nature-based solutions in cities: Findings from city-wide transdisciplinary experiences in Glasgow (UK), Genk (Belgium) and Poznań (Poland). Land Use Policy 96, 104688.

Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2019: Potencjał zielonej infrastruktury w dużych polskich miastach do świadczenia usług ekosystemowych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 47, 21-37

Zwierzchowska I., Hof A., Iojă I-C., Mueller Ch., Poniży L.,Breuste J., Mizgajski A., 2018 – Multi-scale assessment of cultural ecosystem services of parks in Central European cities. Urban Forestry & Urban Greening 30 (2018) 84–97, DOI:10.1016/j.ufug.2017.12.017

Poniży L., Majchrzak W., Zwierzchowska I., 2017 – Cultural Ecosystem Services of Urban Green Spaces–Supply and Demand in The Densely Built-Up Areas.  Poznan Old Town Case Study [W:] IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 95: 1-10.

Zwierzchowska I., 2017 – Urban ecosystem services – assessment of potential at the different spatial scale: an example of Poznań. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (60), s. 207 – 225

Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2017 – Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.025, in press

Zepp H., Mizgajski A., Mess C., Zwierzchowska I., 2016 – A Preliminary Assessment of Urban Ecosystem Services in Central European Urban areas. A Methodological Outline with Examples from Bochum (Germany) and Poznań (Poland). Berichte. Geographie und Landeskunde, 90, 1: 67 – 84

Zwierzchowska I., Stępniewska M., Łowicki D. 2010 – Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny 82, 1, Warszawa: 85-102.

Zwierzchowska I., 2008 – Zróżnicowanie stopnia fragmentacji terenów zieleni w miastach Wielkopolski. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 22, s.139-158.

Zwierzchowska I., 2008 – Interferences between the ecological network and urbanized areas in Poland. Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment 2,1:65-77.

Łowicki D., Zwierzchowska I., 2008 – Place of urban ecosystems in relation to nature conservation in the Wielkopolska Region. CONTUREC, 3: 35-46.