logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Media


Życie Uniwersyteckie |2 lutego 2024 |prof. Damian Łowicki: Wspieramy nowoczesną edukację przyrodniczą. s 17.

Horizon. The EU Research&Innovation Magazine|2023|Misja: przywróćmy przyrodę do wielkich miast|dr Iwona Zwierzchowska

Uniwersytet Zaangażowany | 2022 | prof. UAM Damian Łowicki: Zaadaptować miasto do zmian klimatu, s. 64-65

Życie Uniwersyteckie | 26 listopada 2022 | TeRRIFICA. Przełamywać granice |  dr Piotr Lupa i dr Joanna Morawska

SELINA | 19 września 2022 | New EU project SELINA launched: biodiversity and ecosystem services experts from 31 countries met in Hannover

Głos Wielkopolski | 8 lipca 2022 | W Poznaniu cieplej niż w Hiszpanii? Naukowcy szukają chłodu | dr Iwona Zwierzchowska, dr Piotr Lupa

Życie Uniwersyteckie |22 kwietnia 2022 | Walka o wodę |
dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM

WRPO | Alarm dla klimau | dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM

Uniwersyteckie.pl | 8 września 2021| Mapuj klimat w Poznaniu i aglomeracji | dr Piotr Lupa

Życie Uniwersyteckie nr 10| październik 2020 | prof. Paweł Churski, dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, dr Piotr Lupa – Razem dla klimatu.

Gazeta.pl |19 lipca 2021 | Eliza Kalbarczyk, Damian Łowicki, Joanna Morawska-Jancelewicz: Miasta pod presją zmian klimatu. Inwestycje będą konieczne i są na nie pieniądze. Wyzwanie to planowanie

Z życia Uniwersytetu | 16 września 2021 | Rolnictwo w miastach bada dr Lidia Poniży z Zakładu Geografii Kompleksowej

Gazeta Wyborcza | 17 września 2021 | Pływające ogrody instalowane są w związku z realizacją unijnego projektu Connecting Nature — Program Horyzont 2020, który promuje małoskalowe rozwiązania oparte na przyrodzie w miastach

Uniwersytet Zaangażowany | 2021 | Prof. Małgorzata Stępniewska: Zmierzyć zasoby ekosystemów, s. 64-65

Gov.pl | 11.12.2020 | Inauguracja pierwszego projektu predefiniowanego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu | Projekt Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce — podejście stosowane

Życie Uniwersyteckie, 04.12.2020 | Prof. Małgorzata Stępniewska. Zmierzyć zasoby ekosystemów

Uniwersyteckie.pl|10.12.2020| WGSEiGP UAM. Inauguracja projektu
o usługach ekosystemowych