logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

SELINA

Pracownicy Zakładu Geografii Kompleksowej uczestniczą w nowym programie Horyzont Europa pt. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital (HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-07).

Głównym celem projektu jest dostarczenie naukowych informacji służących wspieraniu ochrony, odbudowy oraz zrównoważonego i neutralnego dla klimatu użytkowania ekosystemów w UE do 2030 r. Kluczowe wyzwania projektu obejmują zbadanie relacji pomiędzy bioróżnorodnością a usługami ekosystemowymi oraz włączenie ich do polityki UE. Konsorcjum skupia ekspertów ze wszystkich państw członkowskich UE, krajów stowarzyszonych i regionów zamorskich UE oraz interesariuszy z różnych sektorów publicznych i biznesowych. W projekcie uczestniczą wiodący eksperci w różnych dziedzinach nauki (ekolodzy, ekonomiści, socjolodzy) oraz styków nauka-polityka-biznes, biorący wcześniej udział w działaniach powiązanych (OpenNESS, ESMERALDA, MAIA, MAES, ESP, IPBES, BD Partnership). Całkowity budżet projektu wynosi 13 mln. €, a jego wykonanie zaplanowano na 5 lat.