logo_UAM

Department of Integrated Geography

Adam Mickiewicz University in Poznań
Faculty of Human Geography and Planning

Media


Głos Wielkopolski | 8 lipca 2022 | W Poznaniu cieplej niż w Hiszpanii? Naukowcy szukają chłodu | dr Iwona Zwierzchowska, dr Piotr Lupa.

Życie Uniwersyteckie |22 kwietnia 2022 | Walka o wodę |
dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM.

WRPO | Alarm dla klimau | dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM.

Uniwersyteckie.pl | 8 września 2021| Mapuj klimat w Poznaniu i aglomeracji | dr Piotr Lupa

Życie Uniwersyteckie nr 10| październik 2020 | prof. Paweł Churski, dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, dr Piotr Lupa – Razem dla klimatu.

Gazeta.pl |19 lipca 2021 | Eliza Kalbarczyk, Damian Łowicki, Joanna Morawska-Jancelewicz: Miasta pod presją zmian klimatu. Inwestycje będą konieczne i są na nie pieniądze. Wyzwanie to planowanie.

Z życia Uniwersytetu | 16 września 2021 | Rolnictwo w miastach bada dr Lidia Poniży z Zakładu Geografii Kompleksowej.

Gazeta Wyborcza | 17 września 2021 | Pływające ogrody instalowane są w związku z realizacją unijnego projektu Connecting Nature — Program Horyzont 2020, który promuje małoskalowe rozwiązania oparte na przyrodzie w miastach.

Gov.pl | 11.12.2020 | Inauguracja pierwszego projektu predefiniowanego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu | Projekt Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce — podejście stosowane. 

Życie Uniwersyteckie, 04.12.2020 | Prof. Małgorzata Stępniewska. Zmierzyć zasoby ekosystemów. 

Uniwersyteckie.pl|10.12.2020| WGSEiGP UAM. Inauguracja projektu
o usługach ekosystemowych.