logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr Piotr Lupa – wykaz publikacji

Lupa P., Fagiewicz K., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2019: Le rôle des collectivités régionales et locales dans la lutte contre le changement climatique en Pologne, [W]: Droit et Gestion des Collectivités Territoriales. La transition écologique et les collectivités territoriales (rozdział – Chronique internationale). Groupe Moniteur (Édition du Moniteur), Antony 2019, p. 263-275.

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2018: Using an Integrated Ecosystem Assessment approach for the EIA procedure under the Polish legal framework. [W:] Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Potschin-Young M. (red.), Deliverable D4.8, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project.

Lupa P., 2013: Wartość rekreacyjna zbiorników wodnych w koncepcji świadczeń ekosystemów. [W:] Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych (Tom I), Wiskulski T., Pilarski M. (red). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 41-54, ISBN 978-83-7865-072-0.

Lupa P., 2010: Współpraca międzygminna w skali aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Mizgajski A. (red). Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 2 Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 149-158, ISBN 978-83-62662-29-6.

Kijowska J., Lupa P., 2010: Ochrona przyrody. [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 78-81, ISBN 978-83-61320-93-7.

Zwierzchowska I., Lupa P., 2021: Providing contact with nature for young generation – A case study of preschools in the City of Poznań, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 65, 127346

Zwierzchowska I., Lupa P., Poniży L., Fagiewicz K., Mikuła Ł., Dumitru A., Tomé-Lourido D., Dziubała D., Dymek D., and Osipiuk A., 2021. Poznań Case Study. In (Cardinali M., Dumitru A., Vandewoestijne S., and Wendling L., Eds.): Evaluating the Impact of Nature-Based Solutions. A Summary for Policy Makers. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Fagiewicz K., Churski P., Herodowicz T., Kaczmarek P., Lupa P., Morawska-Jancelewicz J., Mizgajski A., 2021: Cocreation for Climate Change—Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers. Weather Climate and Society vol. 13, nr 3, s. 555-570. DOI:10.1175/WCAS-D-20-0114.1

Lupa P., 2020: Wpływ zielonej infrastruktury na warunki termiczne miast północnej Wielkopolski oraz jej miejsce w lokalnej polityce klimatycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 52: 219–233, DOI https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.13

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62.

Lupa P., Stępniewska M., 2019: The structure of Polish research on the mapping and assessment of ecosystems and their services. Ekonomia i Środowisko 1(68), 8-19.

Zwierzchowska I., Fagiewicz K., Poniży L., Lupa P., Mizgajski A., 2019: Introducing nature-based solutions into urban policy – facts and gaps. Case study of Poznań. Land Use Policy 86, 161-175.

Stępniewska M., Lupa P., Mizgajski A., 2018: Drivers of the ecosystem services approach in Poland and perception by practitioners. Ecosystem Services, 33: 59-67

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2017: Possibilities of using the concept of ecosystem services at the regional level in experts’ opinions. Ekonomia i Środowisko, 1(60), s. 81 – 91

Lupa P., 2016: The use of data from the land and building register and soil and agricultural maps for quantification of provisioning agroecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(59), s. 65-75

Lupa P., Mizgajski A. 2014: The influence of the data analysis scale on the estimated size of ecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 125-136.

Lupa P., 2012: Ecosystems’ local recreational services valuation. Krajenka municipality case study. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 209-222.

Lupa P., 2012: Zastosowanie narzędzi InVEST do wyceny produkcji drewna jako świadczenia ekosystemów leśnych. Przykład Nadleśnictwa Złotów, Badania Fizjograficzne ? Geografia Fizyczna, R. III seria A (A63), Poznań: 95-109.

Lupa P., 2010: Kompostowanie odpadów komunalnych w świetle koncepcji świadczeń ekosystemów, Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok: 237-251.

Piotr Lupa, 2009: GPS jako narzędzie obiektywnego lokalizowania odpadów w strefie miejskiej, w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 38, str. 196-203, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

Lupa P., 2011 – Plany gospodarki odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach. [W:] VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Nowe prawo ochrony środowiska Poznań 27-28 stycznia 2011 r. [materiały konferencyjne] Wydawnictwo ABRYS, Poznań, ISBN 83-89018-90-X.

Lupa P., 2016 – Kwantyfikacja wybranych świadczeń ekosystemów na poziomie lokalnym. Przykład gminy Krajenka; praca doktorska, promotor Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Repozytorium AMUR, Poznań, (link do tekstu pracylink do rycin)