logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr Piotr Lupa – wykaz publikacji

Lupa P., Fagiewicz K., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2019: Le rôle des collectivités régionales et locales dans la lutte contre le changement climatique en Pologne, [W]: Droit et Gestion des Collectivités Territoriales. La transition écologique et les collectivités territoriales (rozdział – Chronique internationale). Groupe Moniteur (Édition du Moniteur), Antony 2019, p. 263-275.

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2018: Using an Integrated Ecosystem Assessment approach for the EIA procedure under the Polish legal framework. [W:] Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Potschin-Young M. (red.), Deliverable D4.8, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project.

Lupa P., 2013: Wartość rekreacyjna zbiorników wodnych w koncepcji świadczeń ekosystemów. [W:] Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych (Tom I), Wiskulski T., Pilarski M. (red). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 41-54, ISBN 978-83-7865-072-0.

Lupa P., 2010: Współpraca międzygminna w skali aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Mizgajski A. (red). Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 2 Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 149-158, ISBN 978-83-62662-29-6.

Kijowska J., Lupa P., 2010: Ochrona przyrody. [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 78-81, ISBN 978-83-61320-93-7.

Zwierzchowska I., Lupa P., 2021: Providing contact with nature for young generation – A case study of preschools in the City of Poznań, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 65, 127346

Fagiewicz K., Churski P., Herodowicz T., Kaczmarek P., Lupa P., Morawska-Jancelewicz J., Mizgajski A., 2021: Cocreation for Climate Change—Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers. Weather Climate and Society vol. 13, nr 3, s. 555-570. DOI:10.1175/WCAS-D-20-0114.1

Lupa P., 2020: Wpływ zielonej infrastruktury na warunki termiczne miast północnej Wielkopolski oraz jej miejsce w lokalnej polityce klimatycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 52: 219–233, DOI https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.13

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62.

Lupa P., Stępniewska M., 2019: The structure of Polish research on the mapping and assessment of ecosystems and their services. Ekonomia i Środowisko 1(68), 8-19.

Zwierzchowska I., Fagiewicz K., Poniży L., Lupa P., Mizgajski A., 2019: Introducing nature-based solutions into urban policy – facts and gaps. Case study of Poznań. Land Use Policy 86, 161-175.

Stępniewska M., Lupa P., Mizgajski A., 2018: Drivers of the ecosystem services approach in Poland and perception by practitioners. Ecosystem Services, 33: 59-67

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2017: Possibilities of using the concept of ecosystem services at the regional level in experts’ opinions. Ekonomia i Środowisko, 1(60), s. 81 – 91

Lupa P., 2016: The use of data from the land and building register and soil and agricultural maps for quantification of provisioning agroecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(59), s. 65-75

Lupa P., Mizgajski A. 2014: The influence of the data analysis scale on the estimated size of ecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 125-136.

Lupa P., 2012: Ecosystems’ local recreational services valuation. Krajenka municipality case study. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 209-222.

Lupa P., 2012: Zastosowanie narzędzi InVEST do wyceny produkcji drewna jako świadczenia ekosystemów leśnych. Przykład Nadleśnictwa Złotów, Badania Fizjograficzne ? Geografia Fizyczna, R. III seria A (A63), Poznań: 95-109.

Lupa P., 2010: Kompostowanie odpadów komunalnych w świetle koncepcji świadczeń ekosystemów, Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok: 237-251.

Piotr Lupa, 2009: GPS jako narzędzie obiektywnego lokalizowania odpadów w strefie miejskiej, w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 38, str. 196-203, Instytut Ochrony Środowiska, Warszaw

Churski P., Fagiewicz K., Herodowicz T., Lupa P., Mizgajski A., Morawska-Jancelewicz J., Cocquard C., Millot G., 2019: Report on institutional framework conditions, relevant local and regional processes, instruments and co-creation factors related to or adaptable for climate action. Deliverable 3.3, EU Horizon 2020 TeRRIFICA Project, Grant agreement No. 824489
 
Connop S., Dick G., Dziubała A., Fagiewicz K., Haas E., Hill A., Jelliman S., Kampelmann S., Lupa P., Madajczyk N., Nash C., Poniży L., Vandergert P., van der Sijpe K., Vos P., Zwierzchowska I., 2019: Nature Based Solutions Inititing Scaling Guidebook. Connecting Nature, Grant agreement No. 730222
 
Dumitru, A., Dick, G., Dymek, D., Dziubaba, A., Fagiewicz, K., Lupa, P., Mikuła, L., Peralbo Rubio, E., Poniży, L., Quartier, M., Sermpezi, R., Tomé Lourido, D., Vos, P., Zwierzchowska, I., and Collier, M.J. (2021) Report on the outcomes of the lessons learned, mapping of emerging experiments and expert workshops, leading to a synthesis of the most promising indicators for nature-based solutions: Deliverable 2 of the Connecting Nature Project. DOI: 10.5281/zenodo.7010920
Connop, S., Dick, G., Dziubała, A., Fagiewicz, K., Hass, E., Hill, A., Jelliman, S., Kamplemann, S., Lupa, P., Madajczyk, N., Nash, C., Poniży, L., Vandergert, P., van der Sijpe, K., Vos, P., Zwierzchowska, I., & Collier, M.J. (2018). Report on front-runner cities’ current expertise and experience in nature-based solutions based on a synthesis of outcomes from experiential workshops, questionnaires, and Key Performance Indicators analysis: Deliverable 8 of the Connecting Nature Project. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7443311

Lupa P., 2011 – Plany gospodarki odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach. [W:] VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Nowe prawo ochrony środowiska Poznań 27-28 stycznia 2011 r. [materiały konferencyjne] Wydawnictwo ABRYS, Poznań, ISBN 83-89018-90-X

Lupa P., 2016 – Kwantyfikacja wybranych świadczeń ekosystemów na poziomie lokalnym. Przykład gminy Krajenka; praca doktorska, promotor Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Repozytorium AMUR, Poznań, (link do tekstu pracylink do rycin)

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2018: Using an Integrated Ecosystem Assessment approach for the EIA procedure under the Polish legal framework. [W:] Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Potschin-Young M. (red.), Deliverable D4.8, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007
 
Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., Mizgajski A., 2018: Using an Integrated Ecosystem Assessment approach for the EIA procedure under the Polish legal framework. In Potschin-Young, M. (Editor): Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Deliverable D4.7, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007
 
Vihervaara, P., Mononen, L., Nedkov S., Viinikka, A., Adamescu, C. M., Arnell, A., Balzan, M., Bicking, S., Broekx S., Burkhard, B., Cazacu, C., Czúcz, B., Geneletti, D., Gret-Regamey, A., Harmáčková, Z., Karvinen, V., Kandziora Kruse, M., Liekens, I., Ling, M., Lupa, P., Luque, S., Maes, J., Moul, K., Partl, A., Rabe, S. E., Ruskule, A., Santos-Martin, F., Stępniewska, M., Vačkář, D., Weibel, B., Whitham, Ch., and Zulian, G., 2018: Biophysical mapping and assessment methods for ecosystem services. Deliverable D3.3, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007