logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Projekt TeRRIFICA

Zakład Geografii Kompleksowej i Zakład Analizy Regionalnej uczestniczy wraz z 7. partnerami z Europy w projekcie TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 824489 – H2020-SwafS-2018-2020 Science with and for Society). Projekt obejmuje wszechstronny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatu, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym).

Nasz zespół bierze udział w realizacji wszystkich pakietów roboczych, jednak szczególna rola dotyczy opracowania narzędzia do mapowania partycypacyjnego na potrzeby badań nad rolą zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury w działaniach na rzecz klimatu w 6. regionach pilotażowych w Europie.

Osoby reprezentujące UAM w projekcie: prof. UAM dr hab. Paweł Churski (koordynator), prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr hab. Katarzyna Fagiewicz, dr Piotr Lupa, dr Tomasz Herodowicz, mgr Joanna Morawska-Jancelewicz oraz mgr Dawid Ochota.

Okres trwania projektu: 01.01.2019 – 31.06.2022 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć w załączonym materiale promocyjnym oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu: terrifica.eu, oraz http://igsegp.amu.edu.pl/terrifica/. Zachęcamy również do zapoznania się z profilami w mediach społecznościowych: Flickr oraz Twitter