logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

5th Scientific Symposium “Ecosystem services in transdisciplinary approach”

Zakład Geografii Kompleksowej zorganizował piątą edycję Sympozjum ECOSERV w całości poświęconego korzyściom dla człowieka wynikającym z funkcjonowania ekosystemów. Wydarzenie odbyło się w dniach 17-19 września 2018 r. w Poznaniu. Novum ECOSERV 2018 był jego międzynarodowy charakter.

Udział w konferencji wzięło 100 uczestników z 14 krajów, z czego połowa pochodziła z Polski, natomiast druga połowa z krajów europejskich oraz azjatyckich. Oznacza to, iż tegoroczne Sympozjum było dużym wydarzeniem naukowym.

ECOSERV 2018 dotyczył doświadczeń europejskich i polskich w badaniach nad świadczeniami ekosystemów, w tym rozwoju metod, narzędzi i modelów rozpoznania i oceny ekosystemów i ich świadczeń oraz implementacji tego podejścia.

Sympozjum było okazją do przedstawienia i wymiany poglądów na temat międzynarodowych inicjatyw w zakresie świadczeń ekosystemów, takich jak działalność Grupy Roboczej UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (MEAS WG), paneuropejski projekt badawczo-aplikacyjny ESMERALDA, czy sieć współpracy Ecosystem Services Partnership (ESP).

Gośćmi Specjalnymi Sympozjum byli Prof. Benjamin Burkhard (Leibniz Universität Hannover), który omówił postęp w zakresie rozwoju metod badań nad świadczeniami ekosystemów i wdrażania tego podejścia do zarządzania środowiskiem w Europie, oraz Pan Markus Erhard (European Environment Agency), który przedstawił perspektywę polityki Unii Europejskiej dotyczącej jakości ekosystemów oraz dostarczanych przez nie świadczeń.

Uczestnicy Sympozjum przedstawili 56 prezentacji oraz 13 posterów dotyczących problematyki świadczeń ekosystemów. Aby zobaczyć abstrakty wszystkich prezentacji i posterów kliknij tutaj.

Aby zobaczyć zdjęcia z Sympozjum kliknij tutaj.

Zachęcamy do  śledzenia informacji o tym wydarzeniu na stronie internetowej Poland National Network of ESP.