logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

6th Scientific Symposium „Ecosystem services in transdisciplinary approach

Z przyjemnością informujemy, że VI Sympozjum Naukowe „Świadczenia ekosystemowe w podejściu transdyscyplinarnym” – ECOSERV 2020  – odbędzie się w ramach Światowego Kongresu SURE 2020.

ECOSERV 2020 będzie okazją do przeglądu nowych badań w zakresie świadczeń ekosystemowych, w tym metod, narzędzi, modeli i wdrażania.

ECOSERV 2020 będzie wspierany przez czasopismo „Ecosystem Services”, który rozważy badania prezentowane w czasie Sympozjum do publikacji w wydaniu specjalnym poświęconym świadczeniom ekosystemowym w podejściu transdyscyplinarnym – „ES & transdisciplinarity” (po pozytywnym przejściu procedury wydawniczej).