logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

CO-IMPACT LAUNCH w ramach projektu Connecting Nature!

W ramach projektu CONNECTING Nature zapraszamy do udziału w wirtualnym wydarzeniu „Co-Impact Launch” dotyczącym tematyki monitorowania i ewaluacji wpływu projektów na jakość życia! Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 16 marca 2022 r. w godz. 11.00 – 12.00!

Spotkanie organizowane przez partnerów projektu Connecting Nature — Uniwersytet w A Coruña oraz Radę Miasta Glasgow — jest poświęcone omówieniu sposobów monitorowania i oceny wpływu projektów,
w tym rozwiązań opartych na przyrodzie, na zdrowie i jakość życia, spójność społeczną, środowisko i gospodarkę! Zaprezentowane zostanie innowacyjne narzędzie „Co-impact”, które ma pomóc decydentom zaplanować ocenę wpływu i proces ewaluacji oraz podnieść świadomość znaczenia danych w podejmowaniu decyzji. Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji. Formularz jest dostępny na stronie.