logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Connecting Nature Impact Summit Genk 2022

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym wydarzeniu  „Connecting Nature Impact Summit Genk 2022” stanowiącym podsumowanie działań podejmowanych w ramach projektu Connecting Nature (Horyzont 2020) dotyczącego wdrażania w miastach innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie! Szczyt odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 28-29 kwietnia br. w Genk w Belgii!

Wydarzenie zgromadzi liczne grono uczestników z różnych zakątków świata, aby na podstawie doświadczeń zebranych w okresie 5. lat trwania projektu zademonstrować wpływ przyrody na życie człowieka w wymiarach ekologicznym, społeczno-kulturowych i ekonomicznym. Szczyt będzie okazją do pokazania pozytywnego wpływu rozwiązań opartych na przyrodzie na rozwój obszarów zurbanizowanych w sposób zapewniający ochronę bioróżnorodności.

Program wydarzenia koncentruje się wokół trzech zasadniczych elementów stanowiących ramy projektu Connecting Nature:

“Myśleć w zgodzie z naturą” – w tej części Szczytu omówiony zostanie obecny stan wdrażania i możliwości dalszego uwzględniania rozwiązań opartych na przyrodzie w politykach i strategiach rozwoju miast, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmacnianie odporności obszarów zurbanizowanych na zmiany klimatu.

“Budować w zgodzie z naturą” – w tym obszarze tematycznym nacisk zostanie położony na operacjonalizację, czyli przełożenie innowacyjnych pomysłów na konkretne działania. Przyjrzymy się poszczególnym etapom wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie, od pomysłu, przez etap zdefiniowania projektu, jego wdrożenia i utrzymania.

“Żyć w zgodzie z naturą” – ta część wydarzenia będzie poświęcona zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym w mieście i poszczególnym społecznościom, które są odbiorcami wielu korzyści dostarczanych przez układy przyrodnicze w mieście w wyniku wdrożenia rozwiązań opartych na przyrodzie.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!

Link do rejestracji – https://form.jotform.com/220523892818360
Link do ramowego programu wydarzenia – https://connectingnature.eu/sites/default/files/images/inline/CONNEC~1.PDF
Więcej informacji na stronie – https://connectingnature.eu/connecting-nature-impact-summit-genk-2022