logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Connecting Nature Innovation Summit, 23-25 marca 2021 r. Glasgow (online)

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu Connecting Nature Innovation Summit, które odbędzie się w formule online w dniach 23-25 marca br. Szczyt poświęcony jest teoretycznym i praktycznym aspektom wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions, NBSs)
w miastach. Będzie on także doskonałą okazją do zapoznania się wiele nowatorskich rozwiązań oferowanych przez przedsiębiorstwa, których działalność czerpie inspirację z przyrody (ang. nature-based enterprises). Prezentowane będą przykładowe projekty z całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Glasgow i Szkocji. Szczyt ma stanowić swoiste forum wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu kształtowania wielofunkcyjnej przestrzeni w mieście
z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

Trzydniowy Szczyt obejmuje szereg istotnych zagadnień tematycznych związanych z poprawą jakości życia w miastach w kontekście narastających wyzwań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych:

Dzień 1 Zmniejszanie ryzyka. Prezentacja rozwiązań opartych na przyrodzie ukierunkowanych na wzmocnienie różnorodności biologicznej, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do skutków tych zmian, poprawę obiegu wody w miastach i łagodzenie ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Dzień 2 Uzdrawianie chorych miast. Prezentacja rozwiązań opartych na przyrodzie istotnych dla zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców miast, potencjału NBSs dla planowania przestrzennego oraz wzmocnienia podaży świadczeń ekosystemowych związanych z produkcją żywności.

Dzień 3 Drogi do odbudowy. Prezentacja rozwiązań opartych na przyrodzie jako stymulatorów ekologicznej odbudowy po recesji gospodarczej wywołanej Covid-19, w szczególności możliwości rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na przyrodzie.

W ramach Szczytu odbędą się liczne dyskusje panelowe, sesje referatowe oraz warsztaty poświęcone wymienionym wcześniej zagadnieniom. Udział w wydarzeniu w roli słuchacza jest bezpłatny.

Program – link.
Więcej informacji o Szczycie – link.
Rejestracja – link.

Wydarzenie jest organizowane w ramach międzynarodowego projektu CONNECTING Nature – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance finansowanego w ramach programu UE na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020. W projekcie udział bierze ponad 30. partnerów, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań.