logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

COST Action TU1201

COST Action TU1201 Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczy w międzynarodowym projekcie TUD COST (European Cooperation in Science and Technology) Action TU1201: Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned Miejskie ogrody działkowe w miastach Europy ? przyszłość, wyzwania i zdobyte doświadczenia. Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat znaczenia ogrodów działkowych dla rozwoju zrównoważonego, a także rozpoznanie ich roli w strukturze przestrzennej, ekologicznej i społecznej europejskich miast. Interdyscyplinarne badania, prowadzone jednocześnie w kilkunastu europejskich krajach, pozwolą na wypracowanie wspólnych zasad i polityk, wspierających rolę i miejsce ogrodów działkowych w planowaniu rozwoju przestrzennego miast. Zakład Geografii Kompleksowej UAM reprezentują: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof.dr hab. Leon Kozacki, dr Lidia Poniży, mgr Wojciech Rosik, mgr Jacek Zatoński. Okres trwania projektu: 18.10.2012-17.10.2016