logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Ecosytem Services Partnership

Zakład Geografii Kompleksowej jest członkiem Ecosytem Services Partnership. Jest to międzynarodowa sieć skupiająca badaczy i praktyków podejmujących problematykę usług ekosystemowych. Zakład Geografii Kompleksowej prowadzi Polski Punkt Kontaktowy sieci ESP.