logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Patryk Kaczmarek

Pokój: L003A
e-mail: kaczy@amu.edu.pl

PUBLIKACJE

  1. Kaczmarek Patryk Grzegorz: Innowacje społeczne jako wsparcie procesu adaptacji i mitygacji do zmian klimatu na przykładzie projektu TeRRIFICA, Przegląd Planisty : Czasopismo Studentów Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 9, 2022, s. 16-18, 5 punktów
  2. Fagiewicz Katarzyna, Churski Paweł, Herodowicz Tomasz, Kaczmarek Patryk Grzegorz, Lupa Piotr, Morawska-Jancelewicz Joanna, Mizgajski Andrzej Jan: Cocreation for Climate Change—Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers, Weather Climate and Society, American Meteorological Society, vol. 13, nr  3, 2021, s. 555-570, DOI:10.1175/WCAS-D-20-0114.1, 100 punktów, IF(3,019)
  3. Kaczmarek Patryk Grzegorz: Przegląd działalności wybranych komitetów rewitalizacji w województwie wielkopolskim, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe i Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, nr 53, 2021, s. 65-76 , DOI:10.14746/rrpr.2021.53.05, 70 punktów
  4. Kaczmarek Patryk Grzegorz: Przestrzenny wymiar dogęszczania zabudowy na wielkich osiedlach mieszkaniowych w Poznaniu po 1989 r, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe i Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, nr 57, 2021, 147–160, DOI:10.14746/rrpr.2021.57.10  , 70 punktów
  5. Nowak Zuzanna, Kaczmarek Patryk Grzegorz, Koliński Krystian: Rondo Kaponiera w Poznaniu z perspektywy Poznańskiej Mapy Barier, W: Uwarunkowania budowy biogospodarki i zrównoważonego rozwoju w Polsce  / Truszkowski Wojciech (red.), 2019, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ISBN 978-83-943385-5-8, s. 289-299 , 20 punktów
  6. Donderowicz-Wronkowska Małgorzata, Kaczmarek Patryk Grzegorz: Poznańska Mapa Barier – dobre praktyki w badaniu dostępności przestrzeni, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe i Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, vol. 42, 2018, 103–113, 9 punktów
  7. Staszewska Sylwia, Wronkowski Adam, Kaczmarek Patryk Grzegorz, Donderowicz Małgorzata: Analiza infrastruktury społecznej na obszarze rewitalizacji, W: Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu / Ciesiółka Przemysław (red.), Ekspertyzy i Raporty Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, vol. 1, 2017, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, ISBN 978-83-7986-200-9, s. 67-80, 20 punktów