logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prace zrealizowane – dr Poniży

2012

Wojciech Jastrzębowski, 2012: Wpływ rewitalizacji poznańskiej dzielnicy Śródka na poprawę jakości życia jej mieszkańców

Maciej Nowak, 2012: Wpływ turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Cybiny