logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prace zrealizowane – prof. Borysiak

2017

Natalia Danyło, 2017: Spontaniczna roślinność Parku na Os. B. Chrobrego w Poznaniu w odniesieniu do kulturowych świadczeń ekosystemowych

Adam Królak, 2017: Bioróżnorodność, jej ochrona oraz usługi ekosystemowe kompleksów leśnych Nadleśnictwa Połczyn Zdrój

Karolina Rak, 2017: Spontaniczna roślinność Parku Sołackiego w Poznaniu w odniesieniu do kulturowych świadczeń ekosystemowych

Katarzyna Schulz, 2017: Koncepcja systemu rekreacyjnego dla Jeziora Kłokowskiego i jego najbliższego otoczenia, na podstawach przyrodniczych (Pomorze Zachodnie, Polska)

2016

Karol Białkowski, 2016: Bioróżnorodność i jej ochrona w ekstensywnie użytkowanym krajobrazie rolniczym; model Borucino (Pomorze Zachodnie, Polska)

Dominika Jokiel, 2016: Bioróżnorodność i jej ochrona w ekstensywnie użytkowanym krajobrazie rolniczym; model Ostre Bardo (Pomorze Zachodnie, Polska)

Aleksandra Rumak, 2016: Bioróżnorodność i jej ochrona w ekstensywnie użytkowanym krajobrazie rolniczym; model Zajączkowo (Pomorze Zachodnie, Polska)

2015

Agnieszka Grzesiecka, 2015: Rola rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w kształtowaniu i ochronie bioróżnorodności w mieście – przykład ROD Urodzaj III w Poznaniu (Polska)

Małgorzata Kałka, 2015: Koncepcja systemu rekreacyjnego dla jeziora Dębno i jego zlewni w obszarze PLH320039 Jeziora Czaplineckie (Pomorze Zachodnie, Polska)

Aleksandra Litwinowicz, 2015: Widok z dróg zlewni górnej Wogry

Katarzyna Łukaszenko, 2015: Bioróżnorodność flory naczyniowej małych zbiorników wodnych w rolniczych krajobrazach Pojezierza Drawskiego (Pomorze Zachodnie, Polska) i jej ochrona

Joanna Oczkowska, 2015: Koncepcja krajobrazowej ścieżki edukacyjnej w Kołaczu (Pomorze Zachodnie, Polska)

Sandra Simoni, 2015: Rekreacyjne zagospodarowanie jeziora Koprzywno i jego najbliższego otoczenia (Pomorze Zachodnie, Polska

2014

Emilia Pilarska. Rola nieczynnych cmentarzy ewangelickich zlewni rzeki Dębnicy (Pomorze Zachodnie, Polska) w ochronie bioróżnorodności

Monika Witczak, 2014: Wykorzystanie modelu matryc, płatów i korytarzy do przedstawienia zmian w pokryciu terenu na przykładzie zlewni Lubiatówki (Pomorze Zachodnie, Polska)

Aleksandra Woźnicka, 2014: Przyrodnicza charakterystyka doliny Lubiatówki i uwagi dotyczące jej ochrony