logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Projekt ESMERALDA

Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczył wraz z 36. partnerami z Europy w projekcie ESMERALDA – Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking.

Przedsięwzięcie było finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 642007). Projekt miał na celu wypracowanie innowacyjnych, elastycznych metod mapowania i oceny świadczeń ekosystemów w skali całej Europy, poszczególnych krajów oraz ich regionów. Miał wesprzeć działania Krajów Członkowskich UE w osiągnięciu celów przyjętych w Strategii Bioróżnorodności UE do 2020 r., dotyczących identyfikacji i mapowania, a także oceny i wyceny świadczeń ekosystemów w Europie.

Osoby, które reprezentowały Zakład Geografii Kompleksowej UAM w projekcie: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (koordynator), Prof. UAM dr hab. Damian Łowicki, dr Małgorzata Stępniewska oraz dr Piotr Lupa.

Okres trwania projektu: 01.02.2015 – 31.07.2018 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://esmeralda-project.eu