logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Projekt FEW-meter

W dniach 27-28 września na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu FEW-meter – Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego.

Uczestnikami tego spotkania byli członkowie projektu z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Podczas dwudniowej dyskusji zostały poruszone tematy dotyczące ogrodnictwa miejskiego, w szczególności ogrodnictwa społecznego i jego roli w miastach oraz możliwości wykorzystania bioodpadów do produkcji nawozów z wykorzystaniem mikrofermentacji beztlenowej. Dyskutowano również nad indykatorami odzwierciedlającymi zależności między produkcją żywności a wykorzystaniem wody i energii. Spotkanie było też okazją do podzielenia się spostrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi gromadzenia danych.

Zaprezentowano także raporty z postępów prac w 4 spośród 6 grup roboczych projektu.

Efektem spotkania było ustalenie dalszych działań w projekcie w bliższej i dalszej perspektywie czasowej.