logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Projekt Polsko-Austriacki

Projekt Polsko-Austriacki Zakład Geografii Kompleksowej realizuje projekt pt. Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych ? Studium porównawcze Poznania
i Salzburga. Cel projektu dotyczy sformułowania zintegrowanej procedury badawczej obejmującej analizę zmian struktury przestrzennej i funkcjonalnej zieleni w Poznaniu i Salzburgu oraz na ich obrzeżach
w powiązaniu z uwarunkowaniami związanymi z gospodarką przestrzenną w kontekście czynników społecznych i gospodarczych. Projekt jest realizowany w ramach umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Polską i Austrią prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osoby reprezentujące Zakład Geografii Kompleksowej UAM: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof. UAM dr hab. Damian Łowicki, dr Lidia Poniży, dr Marta Kubacka oraz dr Piotr Lupa Koordynator z ramienia Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu w Salzburgu: Prof. Juergen Breuste, Okres trwania projektu: 01.04.2012 – 31.03.2014 r.