logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Rozprawy Doktorskie

mgr Dominik Zajączkowski, temat: “Powiązania między odbiorem wód opadowych a funkcją estetyczną zieleni miejskiej w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych na przykładzie Poznania”. – rok 2021

mgr Piotr lupa, temat: “Kwantyfikacja wybranych świadczeń ekosystemów na poziomie lokalnym. Przykład gminy Krajenka” – rok 2016

mgr Małgorzata Stępniewska, temat: “Geograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarki ściekowej na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego” – rok 2010

mgr Iwona Zwierzchowska, temat: “Prawidłowości przestrzenne układu terenów zieleni w miastach województwa wielkopolskiego” – rok 2010

mgr Damian Łowicki, temat: “Zmiany krajobrazu kulturowego województwa wielkopolskiego w czasie transformacji ustrojowej” – rok 2006

mgr Lidia Poniży, temat: “Stan środowiska przyrodniczego miasta Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby cywilizacyjne w latach 1989-1998″ – rok 2003

mgr Katarzyna Fagiewicz, temat: “Wielowymiarowa analiza numerycznej mapy sozologicznej jako podstawa przestrzennej diagnozy stanu środowiska przyrodniczego (na przykładzie wybranych obszarów województwa śląskiego)” – rok 2002