logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Sympozjum EcoServ2023

 

W dniach 14-16.09.2023 r. na naszym Wydziale odbędzie się Sympozjum EcoServ. Jego celem jest integracja działań przedstawicieli nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych w dziedzinie badań nad oceną i wyceną funkcji, struktur i procesów mających miejsce w ekosystemach. Będzie to już siódma edycja Sympozjum, które od 2010 pozwala uczestnikom zapoznać się z osiągnięciami, wyzwaniami i perspektywami nauki i praktyki w zakresie usług ekosystemowych.

Sympozjum stanowi forum dla naukowców, specjalistów biznesu i administracji, prezentujących badania i doświadczenia z różnych punktów widzenia. Na konferencję zarejestrowały się 103 osoby, w tym 41 z zagranicy. Obecne Sympozjum organizowane jest we współpracy z organizacjami międzynarodowymi Ecosystem Services Partnership (ESP) oraz Society for Urban Ecology (SURE). Uczestnicy konferencji są zaproszeni do publikacji w zeszytach tematycznych wysoko punktowanych czasopism Ecosystem Services i Land. Link do strony konferencji: https://ecoservpol.amu.edu.pl/en/ecoserv-2023-2/