logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Stępniewska


pokój: L117
telefon: +48 61 829 62 26
e-mail: stepniew@amu.edu.pl
godziny dyżurów: wtorek 13:00 – 15:00, piątek 12:00 – 14:00


Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Ecosystem Services Partnership

Magister ochrony środowiska – 2006, temat pracy: Strategia Unii Europejskiej dotycząca środowiska miejskiego. Odniesienia do Poznania

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – 2010, temat pracy: Geograficzne uwarunkowania porządkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego

w UAM

adiunkt

poza UAM

od 2015 – koordynatorka programu analitycznego „Świadczenia geoekosystemów” w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska    Przyrodniczego
od 2015 – współprzewodnicząca Krajowej Sieci Ecosystem Services Partnership

– rozpoznanie i ocena usług ekosystemowych
– administracyjne problemy zarządzania środowiskiem
– ślad wodny (ang. water footprint)
– gospodarka ściekowa

2015-2018 – projekt „ESMERALDA – Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision making” w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020

grant promotorski: Geograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarki ściekowej na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego, N N306 006036

www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Stepniewska