logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Stępniewska

pokój: L117

telefon: +48 61 829 6226

e-mail: malgorzata.stepniewska@amu.edu.pl

godziny dyżurów: poniedziałek 12:00 – 14:00, piątek 12:00 – 14:00


WYKAZ PUBLIKACJI


RESEARCH GATE

2006 – Magister ochrony środowiska, temat pracy: Strategia Unii Europejskiej dotycząca środowiska miejskiego. Odniesienia do Poznania

2010 – Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, temat pracy: Geograficzne uwarunkowania porządkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego

w UAM

adiunkt

poza UAM

od 2015 – koordynatorka programu analitycznego „Świadczenia geoekosystemów” w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

od 2015 – współprzewodnicząca Krajowej Sieci Ecosystem Services Partnership

  • rozpoznanie i ocena usług ekosystemowych
  • administracyjne problemy zarządzania środowiskiem
  • ślad wodny (ang. water footprint)
  • gospodarka ściekowa

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Ecosystem Services Partnership

2020-2023 – Kierownik projektu Usługi świadczone przez glówne typy ekosystemów w Polsce – Podejście Stosowane

2015-2018 – projekt „ESMERALDA – Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision making” w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020

grant promotorski: Geograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarki ściekowej na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego, N N306 006036