logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

mgr Daria Pieczka


Pokój: L003A
e-mail: daria.pieczka@amu.edu.pl

PUBLIKACJE

Pieczka D., Stępniewska M., 2022: Przekształcenia struktury ekosystemów na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Łubowo (województwo wielkopolskie). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 61, 57-70. DOI:10.14746/rrpr.2022.61.06

Pieczka D., Abramowicz D., Polityka przestrzenna i aktywność społeczno-kulturalna w zlewni Junikowskiego Strumienia. W: Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia / Mazurek Małgorzata Barbara, Abramowicz Dawid (red.), 2022, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.379-389, ISBN 978-83-7986-431-7
 
 
 

Łechtańska D., 2021: Ekspansja zabudowy mieszkaniowej w zurbanizowanej zlewni rzecznej jako źródło presji na środowisko: przykład Różanego Strumienia w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 57, 161-175