logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce — podejście stosowane

1 października 2020

Z dniem 1 października 2020 roku ruszył projekt pt. Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce — podejście stosowane, realizowany przez Zakład Geografii Kompleksowej. Partnerem projektu ze strony Państw-Darczyńców jest Norwegian Institute for Nature Research (NINA). 

Więcej informacji na stronie projektu