logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Archiwum


 • CO-IMPACT LAUNCH w ramach projektu Connecting Nature!
  W ramach projektu CONNECTING Nature zapraszamy do udziału w wirtualnym wydarzeniu „Co-Impact Launch” dotyczącym tematyki monitorowania i ewaluacji wpływu projektów na jakość życia! Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 16 marca 2022 r. w godz. 11.00 – 12.00! Spotkanie organizowane przez partnerów projektu Connecting Nature — Uniwersytet … Więcej…
 • Connecting Nature Enterprise Summit, 29-30 czerwca 2021 r. Poznań (online)
    Informujemy o możliwości wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu Connecting Nature Enterprise Summit Poznań 2021, które odbędzie się w formule online w dniach 29-30 czerwca br. Szczyt poświęcony jest praktycznym aspektom rozwijania specyficznej gałęzi przedsiębiorczości, która czerpie inspirację z przyrody (ang. nature-based enterprise). Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym obszarze rozwijają … Więcej…
 • Connecting Nature Innovation Summit, 23-25 marca 2021 r. Glasgow (online)
  Informujemy o możliwości wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu Connecting Nature Innovation Summit, które odbędzie się w formule online w dniach 23-25 marca br. Szczyt poświęcony jest teoretycznym i praktycznym aspektom wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions, NBSs) w miastach. Będzie on także doskonałą okazją do zapoznania się wiele nowatorskich rozwiązań … Więcej…
 • 6th Scientific Symposium „Ecosystem services in transdisciplinary approach
  Z przyjemnością informujemy, że VI Sympozjum Naukowe „Świadczenia ekosystemowe w podejściu transdyscyplinarnym” – ECOSERV 2020  – odbędzie się w ramach Światowego Kongresu SURE 2020. ECOSERV 2020 będzie okazją do przeglądu nowych badań w zakresie świadczeń ekosystemowych, w tym metod, narzędzi, modeli i wdrażania. ECOSERV 2020 będzie wspierany przez czasopismo „Ecosystem Services”, który rozważy badania … Więcej…
 • Projekt TeRRIFICA
  Zakład Geografii Kompleksowej i Zakład Analizy Regionalnej uczestniczy wraz z 7. partnerami z Europy w projekcie TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 824489 – H2020-SwafS-2018-2020 Science with and for Society). Projekt obejmuje wszechstronny … Więcej…
 • Projekt FEW-meter
  W dniach 27-28 września na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu FEW-meter – Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego. Uczestnikami tego spotkania byli członkowie projektu z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Podczas dwudniowej dyskusji zostały poruszone … Więcej…
 • 5th Scientific Symposium “Ecosystem services in transdisciplinary approach”
  Zakład Geografii Kompleksowej zorganizował piątą edycję Sympozjum ECOSERV w całości poświęconego korzyściom dla człowieka wynikającym z funkcjonowania ekosystemów. Wydarzenie odbyło się w dniach 17-19 września 2018 r. w Poznaniu. Novum ECOSERV 2018 był jego międzynarodowy charakter. Udział w konferencji wzięło 100 uczestników z 14 krajów, z czego połowa pochodziła z Polski, … Więcej…
 • Projekt ESMERALDA
  Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczył wraz z 36. partnerami z Europy w projekcie ESMERALDA – Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking. Przedsięwzięcie było finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 642007). Projekt miał na celu wypracowanie innowacyjnych, elastycznych metod mapowania i oceny … Więcej…
 • COST Action TU1201
  COST Action TU1201 Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczy w międzynarodowym projekcie TUD COST (European Cooperation in Science and Technology) Action TU1201: Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned Miejskie ogrody działkowe w miastach Europy ? przyszłość, wyzwania i zdobyte doświadczenia. Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy na … Więcej…
 • Projekt Polsko-Austriacki
  Projekt Polsko-Austriacki Zakład Geografii Kompleksowej realizuje projekt pt. Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych ? Studium porównawcze Poznania i Salzburga. Cel projektu dotyczy sformułowania zintegrowanej procedury badawczej obejmującej analizę zmian struktury przestrzennej i funkcjonalnej zieleni w Poznaniu i Salzburgu oraz na ich obrzeżach w powiązaniu z … Więcej…